Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
DSO Daníž
DSODaníž

Mašovice

Kontakt

Tel: 515 236 621

Adresa: Mašovice 52, 669 02 Znojmo

Email: podatelna@masovice

Web: masovice.cz

Starosta: Pelánová Martina

O obci

Oblast Mašovic byla osídlená již dávno před samotným založením obce, svědčí o tom nálezy kamenných hlazených nástrojů, ale také hliněná keramika.
Samotné založení obce Mašovice se vztahuje k roku 1046. První písemná zmínka o Mašovicích je již z roku 1052, je to listina, kterou Břetislav I. daroval některé statky na Moravě kapitole Staroboleslavské. Další zprávy jsou pak z roku 1220 v listině, kterou kastelán Jimram daruje část lesa v Mašovicích kostelu sv. Markéty v Příměticích. Mašovice byly majetkem křížovníků s červenou hvězdou, od kdy však, není známo.

Nejstarší dominantou obce je kostel, který je zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Na věži byly původně tři zvony, dva z nich však byly 31. 7. 1917 spuštěny a odvezeny. Jeden z těchto zvonů byl po druhé světové válce vrácen a 30. 6. 1946 slavnostně zavěšen.
Kostelní obrazy pocházejí z pozdější doby a to z roku 1859.

V listině ze dne 6. 6. 1252 potvrzuje Přemysl Otakar výsady křížovníků na Hradiště a statky Mašovice jako majetek sv. Hypolita. Křížovníkům v té době patřila jen část Mašovic, druhou část vyměnil Karel r. 1259 za křížovnickou obec Řeznovice.

Vpádem krále Rudolfa na Moravu utrpěly také Mašovice velké škody, osada spustla, a proto byla znovu osídlená osadníky za Šatova. Z roku 1324 se zachovala listina, která obsahovala úmluvu s šatovským rychtářem o obsazení osmi lánů v Mašovicích spustlých válkou. Roku 1498 byli čtyři usedlíci poddaní hradu Bítov.
Počátkem Třicetileté války roku 1618 postoupil pobož Eber některé křížovnické pozemky za mírné poplatky sedlákům. Po Třicetileté válce bylo v Mašovicích 31 obydlených domů a 14 neobydlených.

Černá kronika uvádí rovněž mor, a to k roku 1680.

Součástí Mašovic byly také dva mlýny, dolní tzv. Čertův a horní tzv. Andělský, který se zachoval dodnes. V těchto místech stávala dříve nevelká osada Mašovičky se šesti usedlostmi. Roku 1660 koupila vrchnost čtyři usedlosti a na jejich místě vystavěla ovčín. Později odkoupila další dvě, z nichž zbudovala vrchnostenský dvůr.
V roce 1841 byla postavena nová škola, t.j. dnešní fara. Předtím se vyučovalo, a to od 13. století, v domě, kde byla později  hospoda u Pelánů. Roku 1907 byla za kostelem postavena nová škola, která slouží jako škola dodnes.
Obec Mašovice také zaznamenala dva velké požáry, a to v roce 1865, ten zničil 8 stavení, od č.25, a další v roce 1867, který zničil 4 obydlí. Roku 1900 byl v obci založen hasičský sbor.

V  roce 1996 oslavily Mašovice jubilejních 950 let od svého založení.

Nejvíce obyvatel měla obec okolo roku 1920, kdy ve 132 domech bydlelo 617 obyvatel. Více než dnes jich však měla obec již v roce 1834, kdy ve 73 domech bydlelo 464 obyvatel. Obec Mašovice má k 1. 1. 2004 celkem 410 obyvatel, z toho 200 mužů a 210 žen. V předchzím roce se přistěhovali celkem dva občané, pět osob se odstěhovalo, jeden občan zemřel. Narodili se čtyři noví občánci – kupodivu samí kluci. Byly uzavřeny tři nové sňatky.

Historie v číslech:
1046 – Založení obce
1052 – První zmínka o obci (Mašovice darovány Břetislavem I. Staroboleslavské kapitule)
1131- Obec popisována Olomouckou diecézí jako obec patřící ke znojemskému kostelu
1252 – Část Mašovic darována Přemyslem Otakarem II. hradišťskému probožství (kostelu sv. Hipollita)
1324 – Obsazení osmi lánů šatovskými kolonisty
1408 – V obci zaznamenáni 4 láníci z hradu Bítova

1907 – Otevření budovy nynější základní školy
1912 – Propojení s obcí Bezkov pomocí moderní komunikace
1914 – 124 občanů, včetně kaplana, rukuje do 1. sv. války
1919 (15. 6.) – Volba nového obecního zastupitelstva (prvním starostou pan Švihálek)
1921 – Sčítání lidu (počet obyvatel obce 617)
1938 (24. 11.) – Mašovice zabrány Německou říší
1938 – 1945 – 2. sv. válka (místní občané – kapitán Alois Šoba, poručík František Starý a svobodník Stix – působí v odboji v Anglii)
1950 (15. 9.) – Zahájení kolektivizace venkova, založení místního JZD
1954 (1.1.) – Likvidace JZD
1973 – Sloučení JZD Mašovice, Bezkov, Podmolí a Lukov pod jediné JZD s názvem „Stráž nad Dyjí“
1989 – Zvolení prvního polistopadového zastupitelstva
1991 – Rozpad JZD na menší celky
1991 – Zřízení „Národního parku Podyjí“, jehož součástí jsou i Mašovice

Mohlo by Vás zajímat

nahoru