Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Vítejte v obci Chvalovice

Poloha obce, rozvoj komerčních aktivit v bývalém bezcelním pásmu Hatě, sousední Rakousko – to vše má velmi silný vliv na současný rozvoj obce Chvalovice. Vzhledem k tomu, že obec Chvalovice je první obcí, která Vás přivítá při návratu z Rakouska, je velká snaha obecního zastupitelstva, aby obec byla upravená a svým způsobem reprezentovala Českou republiku.

V obci proběhla celková rekonstrukce rybníka, byl vytvořen biokoridor podél rybníka a polní cesty vedoucí do vinných sklepů, jeho součástí je i naučný park. Pro děti byl vybudován velký zábavný park. Dále byla v obci postavena nová budova pro místní obecní úřad.
Ke zlepšení vzhledu starých domů přispěl záměr zastupitelstva přispět finančně na opravu fasád, u ostatních nemovitostí např. na výměnu oken, opravy střech apod. Střed obce oživuje vybudovaný park.

Pozornost je věnována i milovníkům cykloturistiky. Nebrání se tomu, aby se stala součástí cyklostezek, z nichž alespoň dvě doznaly širšíhověhlasu. Při svých zastaveních se turisté seznamují nejen s místními krásami a pamětihodnostmi, ale také s kvalitními víny.

Obec se rozvíjí a i nadále je co zdokonalovat. Připravená je výstavba RD, plánuje se vybudování koupaliště. Další aktivity a rozvoj ukáže čas