Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Vítejte na naší webové stránce, která Vás jistě bude inspirovat k návštěvě znojemských vinařských obcí. Potkáte zde srdečné lidi, ochutnáte skvělé víno, zamilujete se do malebného kraje a určitě se sem budete rádi vracet.


O vzniku SZVO Daníž

Znojemské vinařské obce spojené do svazku nazvaného Daníž byl založen v roce 1999 za účelem uskutečňování Programu obnovy venkova, rozvoje vinařství a společné propagace obcí. Základním rozvojovým dokumentem je Projekt s názvem „Trvale udržitelný rozvoj mikroregionu Daníž“, ze kterého svazek Daníž vychází při dlouhodobém plánování své činnosti. Svazek Daníž skýtá záruku trvalé existence a využívání výsledků projektu v delším časovém horizontu. Zakládajícími členy bylo 6 obcí ležících na potoku Daníž. V roce 2000 se Svazek Daníž rozšířil téměř o všechny vinařské obce Znojemského regionu. Dnes je ve svazku sdruženo 35 členských vinařských obcí.

 Strategie mikroregionu

Společným cílem svazku obcí Daníž je vytvoření předpokladů pro rozšíření a zkvalitnění vinařství a šetrného turistického ruchu včetně rozšíření kontaktů s obcemi Rakouska. Ekonomickým cílem je snížení vysoké nezaměstnanosti v regionu. Současně je přihlíženo k dalším cílům, jako revitalizace krajiny, ochrana přírody, rozvoj technické infrastruktury, občanské vybavenosti, zachování místní kultury, rozšíření společné propagace, podpora rozvoje občanské společnosti, zejména podpora nevládních neziskových organizací.

Archives