Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

22. 06. 2006 ve Hnanicích

Zpráva o činnosti předsednictva Svazku od minulé valné hromady konané dne 7. 12. 2005

Usnesení z jednání valné hromady Svazku konané dne 22. 6. 2006

Zápis z jednání valné hromady Svazku konané dne 22. 6. 2006