Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

22. 06. 2004 ve Chvalovicích

Zpráva o činnosti předsednictva Sdružení od minulé valné hromady konané dne 11. 12. 2003

Usnesení z jednání valné hromady Svazku konané dne 22. 6. 2004

Zápis z jednání valné hromady Svazku konané 22. 6. 2004