Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

15. 11. 2006 v Šatově

Zpráva o činnosti předsednictva od minulé valné hromady konané dne 22. 6. 2006

Usnesení z jednání valné hromady Svazku konané den 15.11.2006

Zápis z jednání valné hromady Svazku konané dne 15.11.2006