Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

09. 12. 2004 v Novém Šaldorfu


Zpráva o činnosti předsednictva od minulé valné hromady konané dne 22. 6. 2004

Usnesení z jednání valné hromady Svazku konané dne 9. 12. 2004 v Novém Šaldorfu.

Zápis z jednání valné hromady Svazku konané dne 9. 12. 2004 v Novém Šaldorfu