Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Přísloví a pořekadla

Přísloví a pořekadla o víně, vinicích i vinohradu

O víně:

 • Víno doma z vinice – ve sklepě pokladnice.
 • Vinohrad dovede člověka obléct, ale i vysléct.
 • Mnoho vína, málo chleba.
 • Zdravý sud, zdravé víno.
 • Špatná bečka, víno břečka.
 • Co červ nesní, to sud polkne.
 • V škaredém sudě může také býti dobré víno.
 • Sklep dělá víno.
 • Když zarodí malvaz, napije se každý mamlas.
 • K dobrému vínu není třeba hráti, rozveseluje samo.
 • Dobré víno nepotřebuje ukazovatele ani hlasatele, chválí se samo.
 • Dobré víno i bez víchy vypíjí.
 • Z dobrého vína dobrý ocet bývá.
 • To je víno, aby jím děti strašil.
 • Starý přítel a staré víno nejlepší.
 • Drž se starého vína a dobrého přítele.
 • Vejce dnešní, chléb včerejší, tele šestinedělní a víno loňské.
 • Nepřilévej horkého k teplému, nedávej vína mladému.
 • Víno vzbuzuje k zpěvu, voda k hněvu.
 • Voda mladým, víno starým.
 • Voda sílí vola, tebe dobré víno.
 • Staré víno, mladá žena, to je žití pravá cena.
 • Mladé víno, staré ženy, čertovo je nadělení.
 • Víno, ženy z mnohých lidí blázny činí.
 • Moudrost vínem zastíněna bývá.
 • Hleď, by dosahuje vína, nerozlil piva.
 • Víno jest zrcadlo mysli.
 • Člověka při víně poznáš.
 • Sklenka vína mysli přidá.
 • Víno neříká: jdi! – ale seď!
 • Příčinlivost víno pije.
 • Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo.
 • Červené víno, bílé koláče, ej, to se v hody pije a skáče.
 • Panská milost a víno v konvi dřevěné – obé přes noc zvětrají a jsou zkažené.
 • Kdo víno pije, toho ani pantokem nezabije.
 • Víno není vinno, že se lidé ožírají.
 • Nemá víno na tom vinu, že se lidé opijí a mají kocovinu.
 • Víno obveseluje srdce lidská.
 • Víno v srdci blaho plodí, mnoho vína vždy však škodí.
 • Přítel vína vítán je vínu.
 • Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví jak prospívá.
 • Kdo rád pije, rád i mluví.
 • Když vchází víno, odcházejí tajnosti.
 • Kov se pozná v ohni, člověk při víně.
 • Na chválené hrozny ber malý košík.
 • I kdybys pil ve vinárně vodu, budou lidé myslet, žes pil víno.
 • Všechny peníze světa nemají tolik ceny, jako v pravou chvíli pohár nejlepšího vína.
 • Sklenice vína člověku dobře poradí.
 • Víno je mlékem starců.
 • Není podvodu v číši.

O vinici i vinohradu:

 • Vinice jsou bídnice, chmelnice – pouhá dělnice, zahrada – častá náhrada, louka – ta si fouká, dobré pole neprodávej, vole!
 • Vinice jsou bídnice, osení jistší živení.
 • Vinohradu netřeba modlitby, ale motyky.
 • Kdo chce slopat, musí kopat.
 • Hledáš-li poklad na vinici, celou ji překopej, naroste ti na větvi.
 • Vinohradu se daří dobře, když mu vinař řekne každý den dobré ráno.
 • Kde se dva vinohrady kamarádí, je zle.

Přísloví a pořekadla o víně, vinicích i vinohradu

O víně:

 • Víno doma z vinice – ve sklepě pokladnice.
 • Vinohrad dovede člověka obléct, ale i vysléct.
 • Mnoho vína, málo chleba.
 • Zdravý sud, zdravé víno.
 • Špatná bečka, víno břečka.
 • Co červ nesní, to sud polkne.
 • V škaredém sudě může také býti dobré víno.
 • Sklep dělá víno.
 • Když zarodí malvaz, napije se každý mamlas.
 • K dobrému vínu není třeba hráti, rozveseluje samo.
 • Dobré víno nepotřebuje ukazovatele ani hlasatele, chválí se samo.
 • Dobré víno i bez víchy vypíjí.
 • Z dobrého vína dobrý ocet bývá.
 • To je víno, aby jím děti strašil.
 • Starý přítel a staré víno nejlepší.
 • Drž se starého vína a dobrého přítele.
 • Vejce dnešní, chléb včerejší, tele šestinedělní a víno loňské.
 • Nepřilévej horkého k teplému, nedávej vína mladému.
 • Víno vzbuzuje k zpěvu, voda k hněvu.
 • Voda mladým, víno starým.
 • Voda sílí vola, tebe dobré víno.
 • Staré víno, mladá žena, to je žití pravá cena.
 • Mladé víno, staré ženy, čertovo je nadělení.
 • Víno, ženy z mnohých lidí blázny činí.
 • Moudrost vínem zastíněna bývá.
 • Hleď, by dosahuje vína, nerozlil piva.
 • Víno jest zrcadlo mysli.
 • Člověka při víně poznáš.
 • Sklenka vína mysli přidá.
 • Víno neříká: jdi! – ale seď!
 • Příčinlivost víno pije.
 • Noc, láska a víno všecko pouštějí mimo.
 • Červené víno, bílé koláče, ej, to se v hody pije a skáče.
 • Panská milost a víno v konvi dřevěné – obé přes noc zvětrají a jsou zkažené.
 • Kdo víno pije, toho ani pantokem nezabije.
 • Víno není vinno, že se lidé ožírají.
 • Nemá víno na tom vinu, že se lidé opijí a mají kocovinu.
 • Víno obveseluje srdce lidská.
 • Víno v srdci blaho plodí, mnoho vína vždy však škodí.
 • Přítel vína vítán je vínu.
 • Kdo pije, neví, jak víno škodí, kdo nepije, neví jak prospívá.
 • Kdo rád pije, rád i mluví.
 • Když vchází víno, odcházejí tajnosti.
 • Kov se pozná v ohni, člověk při víně.
 • Na chválené hrozny ber malý košík.
 • I kdybys pil ve vinárně vodu, budou lidé myslet, žes pil víno.
 • Všechny peníze světa nemají tolik ceny, jako v pravou chvíli pohár nejlepšího vína.
 • Sklenice vína člověku dobře poradí.
 • Víno je mlékem starců.
 • Není podvodu v číši.

O vinici i vinohradu:

 • Vinice jsou bídnice, chmelnice – pouhá dělnice, zahrada – častá náhrada, louka – ta si fouká, dobré pole neprodávej, vole!
 • Vinice jsou bídnice, osení jistší živení.
 • Vinohradu netřeba modlitby, ale motyky.
 • Kdo chce slopat, musí kopat.
 • Hledáš-li poklad na vinici, celou ji překopej, naroste ti na větvi.
 • Vinohradu se daří dobře, když mu vinař řekne každý den dobré ráno.
 • Kde se dva vinohrady kamarádí, je zle.