Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti ve Višňovém

Zámek

Zámek leží v rozsáhlém zámeckém parku o rozloze přes 15 hektarů. Počátkem 20. století byl osázen řadou exotických dřevin, které dosud patří k unikátům na jižní Moravě. Z nejvýznamnějších jehličnatých stromů zde roste cedr libanonský (průměr koruny 15,6 m), jedle řecká, jedle stejnobarvá, jinan dvoulaločný, z listnatých pak javor tatarský, kaštan jedlý, dřezovec trojtrnný, nahovětvec kanadský, svitel latnatý, jerlín japonský a jilm lysý.

V zámecké budově, která byla vystavěna z původní tvrze kolem roku 1600 rodem Zahrádeckých ze Zahrádek, je umístěn Výchovný ústav mládeže. Součástí ústavu je zahradnictví se skleníkem, chovatelský dvorek se zvířaty, prádelna a ústavní kuchyně.

Rozsáhlejší opravy se zde prováděly v roce 1779 a 1831. Původní fasáda z doby pozdně renesanční (konec 16. století) byla renovována v letech 1963 – 1966.Vnitřní úpravy byly prováděny po roce1945, kdy byl majetek dřívějšího majitele višňovského panství hraběte Felixe Spiegla – Diesenberga zkonfiskován. Krátkou dobu byl ve správě řádových sester pro účely sociálního zabezpečení starých občanů.


Kostel sv. Jana Křtitele z roku 1253


Vodní nádrž Kréty


Sochy

Socha sv. Václava – památník obětem války

Socha sv. Floriána – patrona hasičů