Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Vítejte v obci Kojetice

O obci Kojetice

Podle doposud dostupných pramenů byly Kojetice založeny ve 12. stol. příslušníkem rodu Hrabišiců – Kojatou. Někdy v 11. nebo 12. stol. již existoval i původní hrad Sádek. Sloužil jako strážní hrad „Haberské cesty“, která vznikla na zbytcích „Římské cesty“. Doložen je však jen vznik hradu Ungersbergu, založeného roku 1286, jeho zánik roku 1312 a další etapy jeho existence opět jako hradu a později pak jako zámku Sádku.

Za obléhání Třebíče Uhry bylo trvale zničeno podhradní městečko Sádek. Obnovena byla jen vinopalna, pozdější pivovar – nynější lihovar – a budovy velkostatku existující dodnes. Kojetice i Horní Üjezd byly opakovaně vypáleny. Újezd a hrad Sádek však dobyty nebyly.

Stáří hornoújezdské farnosti dokládá zápis z roku 1243.

Dominantu obce tvoří kaple sv. Václava, postavená a vysvěcená roku 1933.