Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Spolky a zájmová sdružení

Spolky a zájmová sdružení v obci Hnanice

„…Jsou tu věci, které jsem nevěděla, např.: zaujalo mě tady, že Hnanice byly opevněné a měly tři brány, že k obci patřila značná část oblasti Devíti mlýnů,že se pod obcí nacházely také tzv.podzemní štoly (Erdställe), že od počátku 20.stol. se tu rekreovali s oblibou lidé z města, že elektrifikace byla provedena v r.1931…dobrovolní hasiči se zorganizovali o rok dřív…

Hodně zajímavá také byla kapitolka o zvycích, které se během roku v Hnanicích dodržovaly: např. 25.duben představoval pro místní žáky svátek, kterému se říkalo „Granitzschau“ – žáci spolu se zástupci obce obcházeli hraniční kameny, které vymezovaly katastr obce, zpívali přitom písničky, hráli různé hry…místní zastupitelé pak pozvali děti do hostince na limonádu a večer jim ještě rozdávali pečivo…“

Gnadlersdorfer Singverein

Stanovy byly místodržitelstvím schváleny 8.6.1886 pod č. j. 14 454.
V roce 1889 byl předsedou Georg Lang, 2.2.1889 uspořádal spolek liedertafel …
V letech 1888 a 1899 byl spolek registrován v Německém pěveckém spolku na Moravě (Deutscher Sängerbund in Mähren). Počet činných členů nepřesahoval 15.

Prameny:
MZA Brno fond B 40/I kn. 439 Spolkový katastr okresu Znojmo, Moravské Budějovice