Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Projekt: Kostely příhraničních obcí Hnanice – Retzbach

Ukončení projektu

„KOSTELY  PŘÍHRANIČNÍCH   OBCÍ

 HNANICE – RETZBACH“,

který byl realizován v rámci programu „Cíl 3 – Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“

z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko.

Hnanice: Obec Hnanice ve spolupráci se sousední příhraniční obcí Retzbach zdárně uskutečnila výše označený projekt, jehož cílem bylo zejména podat návštěvníkům tohoto regionu informace o kostelích. O kostele sv. Wolfganga ve Hnanicích nebyly do té doby k dispozici žádné propagační materiály (kromě pohlednic, které nechal vyrobit Znovín Znojmo).

Výstupy projektu jsou velice zdařilé a návštěvníky i občany obce jsou hodnoceny kladně.

Čeho se projekt týkal?

Provedené práce

Výstavba chodníku z kamene z místní komunikace k bočnímu vchodu kostela

Vyhledání a zpracování textů do brožur a na informační tabule

Překlady textů do němčiny a češtiny

Výroba informačních tabulí ke kostelům ve Hnanicích, Mitterretzbachu a Oberretzbachu

Výroba pohlednic kostela ve Hnanicích

Výroba pohlednic v Retzbachu a na sv. kameni

Výroba leporela o kostele ve Hnanicích

Keramické zvonečky  kostela ve Hnanicích

Keramické obrázky kostela ve Hnanicích

Keramické obrázky se zbytky kostela na sv. kameni

Výroba a potisk panelů na informační tabule

Tisk brožur kostela ve Hnanicích

Tisk brožur kostelů v Retzbachu

Výroba stylové dřevěné lavice ke kostelu ve Hnanicích

Letecké snímkování kostelů

Nafocení exteriérů a interiérů kostela

Rozbory vody

Vykopání rýhy ze studně v kostela k provrtanému kameni

Vykopání nádrže pod provrtaným kamenem

Úprava prostranství kolem kamene, dovoz kačírku

Vyhledání vhodného kamene

Provrtání kamene a jeho usazení

Vyčištění vody ve studni v kostele ve Hnanicích

Výroba a instalace kované mříže

Kdo se na projektu podílel?

Profesionální fotograf Jaroslav Horák, který provedl nafocení kostelů, výrobu pohlednic, leporela i brožur, pan Jaroslav Dufek, který vyrobil keramické zvonečky a obrázky, Mgr. Anna Maixnerová, která vyhledala a zpracovala texty do brožur a na informační tabule, Mgr. Dana Kolmanová, která provedla překlady do němčiny a do češtiny, truhlář Roman Dvořák, který vyrobil informační tabule a stylovou lavici, vodoinstalatér Lubomír Kapounek, který provedl práce kolem vytažení vody ze studně v kostele, Josef Švec, který provedl kamenné vydláždění chodníku a firma Trojice z Ostravy, která vyrobila kovanou mříž do bočních dveří kostela.

S myšlenkou vyvést, podle pověsti „zázračnou“, vodu ze studně v kostele mimo kostel, nás oslovil ing. Jindřich Buchta.

Všechny vyrobené upomínkové a propagační předměty jsou k dispozici v kostelech ve Hnanicích i Retzbachu a v informačním centru ve Hnanicích.
Ve Hnanicích 16.8.2009

Jiří Musil
starosta obce