Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Hnanice

Památky a zajímavosti

Chrám sv. Wolfganga

Památkově chráněné sochy

Boží muka u polní cesty k Devíti mlýnům.

Sealsfieldův kámen

Vyhlídka do hlubokého kaňonu Dyje na Popickém okruhu. Na skalní ostrožně pod vyhlídkou je vyvinut porost teplomilné doubravy s výskytem modřence chocholatého, třemdavy bílé, roháče obecného, dudka chocholatého a dalších vzácných druhů.

Oblíbené místo spisovatele Karla Antona Postla (později používal anglický pseudonym Charles Sealsfield), narozeného r. 1793 v Popicích. Studoval teologii ve Znojmě a v Praze, vstoupil do řádu Křížovníků s červenou hvězdou. V roce 1822 uprchl do Švýcarska a potom do Ameriky. Demokratičnost americké společnosti na něho ve srovnání s rakouským absolutismem silně zapůsobila a popisuje tyto dva odlišné režimy v knihách „Rakousko – jaké je“, „USA – jaké jsou“ a „Američané – jací jsou“. Později poznal i negativní stránky americké civilizace a jednu z nich – tragédii amerických Indiánů vylíčil v románu o indiánském náčelníkovi „Tokeah aneb Bílá růže“. Roku 1832 se vrací do Švýcarska, kde roku 1864 umírá.

Železné schody

Vyhlídka nad opuštěným meandrem řeky Dyje v lokalitě Devět mlýnů. Název připomíná místo, kde železná opona protínala kolmo prudký svah nad Dyjí. Pro snazší pohyb vojáků Pohraniční stráže zde byly vybudovány železné schody, které byly v roce 1996 odstraněny.

Devět mlýnů

První písemné zprávy o mlýnech na této lokalitě pochází z roku 1497. Historicky je prokázáno šest mlýnů. Další tři ležely níže po proudu a zřejmě v důsledku povodní byly pusté již v 16. století. Z šesti mlýnů přežily do nedávné doby čtyři. V padesátých letech byly násilně zlikvidovány. Z nich se zachovaly jezy, sklepy a někdy i zbytky náhonů a budov. Mezi ně patří Gruberův mlýn (rozcestí turist. cest pod Šobesem) a Papírna (cestou na Sealsfieldův kámen).

Býčí skála

Kolmá žulová stěna nacházející se na začátku vzdutí Znojemské přehrady pod vyhlídkou Sealsfieldův kámen. V tomto místě se uvažovalo s výstavbou přehrady, jejíž vzduté vody měly zatopit údolí Dyje až po rakouský Hardegg. Projekt by nenávratně zničil jedinečný říční ekosystém Dyje.

Suťová pole (kamenná moře)

Vytváří rozsáhlé plochy balvanů různé velikosti. Vznikají mechanickým zvětráváním a rozpadem skalních masivů na strmých svazích a následným přemístěním do nižších poloh gravitací. Na mechanickém narušení hornin se podílí především tektonické poruchy (pukliny a zlomy) a mrazové zvětrávání. Suťová pole jsou vyvinuta především na pravém břehu Dyje pod Papírnou – žlutá turistická trasa od Papírny na Sealsfieldův kámen.