Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Hnanice

Geologická charakteristika obce:

Obec leží ve sníženině zahloubené podél toku Daníže a na linii styku Českého masivu, který reprezentují biotitické žuly dyjského masivu a mořských písčitojílovitých sedimentů karpatské předhlubně. V období mladších třetihor bylo území s velkou pravděpodobností členitým mořským pobřežím se zátokou, do níž z pevniny přitékala řeka. Zdvihem pevniny a ustoupením moře došlo k erozi a částečnému rozplavení sedimentů. K vytvoření sprašových akumulací na východních svazích přispěly větrné bouře v chladných obdobích čtvrtohor.


Plocha viničních tratí:                       138, 6 ha

Názvy viničních tratí:                        Knížecí vrch, Fládnická, U kapličky, U Chlupa


Vinice Šobes

V hlubokém údolí Dyje, v samém srdci Národního parku Podyjí, leží na úbočí skalního ostrohu v meandru řeky jedna z nejstarších a patrně nejlepších vinic evropských vinařských poloh – Šobes. Lokalita byla osídlena již ve starší době kamenné. Pravěké hradiště zde bylo v době bronzové, osídlení i v čase Keltů a v době římské. Již ve středověku byla lokalita využívána k pěstování vinné révy. Víno bylo proslulé svojí kvalitou a zejména v minulém století dodáváno na císařský dvůr a do význačných vídeňských restaurací. Dnes se zde vinná réva pěstuje na ploše asi 11 ha. Lokalita je řazena mezi deset nejlepších vinařských poloh v Evropě.

V nejužším místě šobeského meandru je pěkný výhled na obě strany hřbetu. V okolí je teplomilná doubrava s hojným výskytem parazitického ochmetu evropského. Po hřbetu vede tzv. Římská cesta – stará obchodní cesta spojující již od raného středověku české země a Rakousko.

Navštívit Znojemsko, tedy i Hnanice, a nevidět Šobes by byla chyba – a zvlášť v letních měsících, kdy jsou přímo na vinici otevřeny ochutnávkové stánky. Tím se naskýtá jedinečná šance ochutnat v půvabném autentickém prostředí některá šobeská vína, která již v minulosti patřila mezi klenoty hodovních tabulí moravských knížat i českých králů. Mezi milovníky vína jsou zdejší Ryzlinky či Rulandské šedé oblíbená natolik, že jsou vyprodána téměř ještě před sklizní …

Provozní doba ochutnávkového stánku


Stánek Znovínu je v provozu za příznivého počasí:

Od 10. 4. do 30. 5.: So, Ne, svátek: 9.00–18.00 hod.
Od 1. 6. do 30. 8.: denně 9.00–18.00 hod.
Od 1. 9. do 30. 9.: So, Ne 9.00–18.00 hod.

Lávka k Šobesu opět v provozu!