Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Borotice

Mohylové pohřebiště (mohylník) ze střední doby bronzové v akátových porostech nad bývalým panským dvorem.

K archeologickému výzkumu v Boroticích

Během uplynulého měsíce se mi ozval doc. Stanislav Stuchlík s upřesňujícími informacemi k letošnímu archeologickému výzkumu mohylníku v Boroticích:
během týdenní práce  byla prozkoumána jedna kruhová mohyla s poměrně chudým materiálním vybavením. Podle získané keramiky patří tato mohyla do závěru starší doby bronzové a vybudoval ji lid věteřovské skupiny (žil kolem roku 1500 př.n.l.).
Dokonalé poznání věteřovské skupiny komplikuje téměř úplná absence hrobových nálezů. Tak tomu je i v Boroticích, kde část mohylníku náleží sledovanému období. Díky nepříznivým půdním podmínkám je většina kosterného materiálu buď velmi špatně dochovaná, nebo zcela strávená. Pokud kostry zůstaly aspoň částečně zachovány, ležely ve skrčené poloze na boku. Přemístění nálezů a absence milodarů naznačuje, že nepochybně nedlouho po uložení tělesných pozůstatků zemřelých byla většina hrobů vyloupena.

Zpracoval Mgr. Ladislav Nevrkla, (27.12.2001)

Panský statek

Kaple sv. Václava

Památný strom

U cesty mezi Boroticemi a Božicemi.