Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Znojmo a jeho místní části

O městě Znojmě

Město Znojmo leží na řece Dyji při rakouské hranici. Bylo osídleno už od pravěku, r. 1226 bylo povýšeno Přemyslem Otakarem I. na město královské. Ve středověku zaznamenalo velkolepý rozvoj, o čemž svědčí kromě hradu i celá řada kostelů – sv. Michala, sv. Mikuláše, Povýšení sv. Kříže s dominikánským klášterem, Svatováclavská kaple, Loucký klášter s kostelem sv. Václava i rotunda Panny Marie a sv. Kateřiny.

V historickém centru stojí řada gotických, renesančních a barokních domů. Z radniční věže se otevírají nádherné pohledy do kraje, při dobré viditelnosti lze spatřit i vrcholky Alp. Celý historický střed města byl v r. 1971 vyhlášen městskou památkovou rezervací.