Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

11. 12. 2003 v Dyjákovičkách

Zpráva o činnosti předsednictva Sdružení od minulé valné hromady konané dne 12. 6. 2003

Usnesení z jednání valné hromady Svazku konané dne 11. 12. 2003

Zápis z jednání valné hromady Svazku konané 11. 12. 2003