Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

09. 06. 2005 v Bohuticích

Zpráva o činnosti předsednictva Sdružení od minulé valné hromady konané dne 9. 12. 2004

Usnesení z jednání valné hromady Svazku konané dne 9. 6. 2005

Zápis z jednání valné hromady Svazku konané 9. 6. 2005