Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

07. 12. 2005 v Hostěradicích

Zpráva o činnosti předsednictva Sdružení od minulé valné hromady konané dne 7.12.2005

Usnesení z jednání valné hromady Svazku konané dne 7.12.2005

Zápis z jednání valné hromady Svazku konané 7.12.2005