Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Tříkrálová sbírka

Posted by
/

Oblastní Charita Znojmo pořádá

ve dnech 1. – 14. ledna 2013

Tříkrálovou sbírku

Koledníci budou vybaveni zapečetěnými pokladničkami a průkazkami s pověřením odpovědné osoby.

Vybrané finanční dary budou použity pro osoby s mentálním a tělesným postižením, na podporu Charitní ošetřovatelské služby, pro Denní stacionář sv. Damiána, Dílnu sv. Kláry a v dalších sociálních zařízeních.

Koledníci, hlaste se do 12.12. 2012
na obecním úřadě.

Plakát pořádané sbírky naleznete zde.