Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Výzva členským obcím svazku

Svazek znojemských vinařských obcí DANÍŽ
Obecní úřad Hnanice, Znojemská 113, 669 02 Znojmo, tel.fax.:515232133, mobil:724236970,
e-mail:ouhnanice@volny.cz

V Ý Z V A
všem členským obcím svazku

Vážené paní starostky a páni starostové.

Pro náš mikroregion se rýsuje možnost získání dotačních peněz na projekt s námětem:

„ Sportovní zařízení k využití volného času mládeže“.

Máte-li o tento typ projektu zájem odpovězte pokud možno co nejrychleji e-mailem.
Podrobnější informace Vám budou zaslány. Zatím je nemám k dispozici, ale je to velice zajímavý projekt, který lze v případě velkého počtu přihlášených i etapizovat.

Děkuji za Vaši projevenou aktivitu a zůstávám s pozdravem.

Ve Hnanicích 24. 11. 2006

Jiří Musil
předseda svazku