Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Pozvánka na valnou hromadu dne 14.6.2012

Posted by
/

 
 

POZVÁNKA

na valnou hromadu Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ, která se uskuteční

ve čtvrtek 14.06.2012

o  10.00 hod.

v obci Hodonice

PROGRAM:
– zahájení, přivítání hostů

– volba návrhové komise

– schválení programu jednání valné hromady

–  zpráva z jednání předsednictva SZVO Daníž od minulé valné hromady

– schválení rozpočtu hospodaření  SZVO Daníž v r. 2012

– zpráva kontrolní komise o kontrole hospodaření

– průběžná zpráva o hospodaření SZVO Daníž vč. stavu bankovního účtu a  stavu pokladní hotovosti

– zpráva o čerpání dotací z PRV v roce 2012 (investiční + neinvestiční)

– zpráva o poznávacím zájezdu dne 22.6. 2012

– možnosti čerpání dotací z PRV v r. 2012

– informace a návrhy členů SZVO Daníž a hostů

– diskuze (bude ke každému bodu programu samostatně)

– schválení usnesení

– závěr

 

Ve Hnanicích 27.5.2012

Jiří Musil

předseda