Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Mackovice

Geologická charakteristika obce:

Leží ve sníženině Mackovického potoka. V podloží sníženiny jsou písky a slabě tmelené pískovce karpatské formace. Svrchní část profilu tvoří stará štěrkopísková terasa s ojedinělými nálezy vltavínů pocházejícími z dnes již zaniklé pískovny (Soukeník, 1964). Nejmladšími sedimenty v údolnici jsou písčitohlinité splachy.


Plocha viničních tratí:                       15,0 ha

Názvy viničních tratí:                        Břežansko