Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Informace pro vinaře a vinohradníky

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen ÚKZÚZ), Oddělení registru vinic, je zákonem 321/2004 Sb. ze dne 29.4.2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů, pověřeno vedením registru vinic.

Registr vinic obsahuje data o vinicích, pěstitelích révy vinné a producentech vína.

Oddělení registru vinic Znojmo – Oblekovice

 • Vede registr vinic a eviduje viniční tratě podle příslušného zákona.
 • Zpracovává prohlášení o sklizni hroznů, produkci a zásobách vína.
 • Kontroluje registraci vinic v terénu.
 • Vede statistické sledování produkčního potenciálu v oblasti vinohradnictví a vinařství v ČR, přičemž každoročně poskytuje statistické výstupy.
 • Spravuje udělování práv na opětovnou výsadbu a udělování práv k nové výsadbě.
 • Zastupuje Českou republiku v Řídícím výboru pro víno, podílí se na tvorbě nařízení pro vinohradnictví a vinařství a dále se též podílí na národní legislativě.

Oddělení vinohradnictví – Oblekovice

 • Organizuje, zakládá a hodnotí pokusy s révou.
 • Vypracovává podklady pro vydání rozhodnutí o registraci odrůd révy a udělení národních ochranných práv k odrůdě.
 • Vede a rozšiřuje referenční kolekci odrůd révy.
 • Provádí zkoušky odrůdové pravosti klonů révy.
 • Na základě pověření Správní Rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) provádí zkoušení odrůd révy pro udělení komunitárních odrůdových práv k odrůdě.
 • Odebírá, ošetřuje a zpracovává vzorky čerstvých hroznů na víno pro Evropskou databanku izotopových hodnot vín.
 • Uchovává vzorky vín Evropské databanky izotopových hodnot.
 • Spolupracuje se subjekty v rámci Evropské databanky izotopových hodnot vín v ČR.
 • Spravuje vinici: k.ú. Znojmo viniční trať Načeratický kopec.
 • Spravuje sklepní hospodářství ÚKZÚZ

Kontakty:
ÚKZÚZ – Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, 671 81 Znojmo
Prohlášení: Marie Nesnídalová, tel. 515 304 119, fax. 515 304 112
marie.nesnidalova@ukzuz.cz
Změny ve vinici: Ing. Jana Večerková, tel. 515 304 116, fax. 515 304 112, mobil. 737 267 035
jana.vecerkova@ukzuz.cz

Oddělení vinohradnictví
Ing. Ivana Ludvíková, tel. 515 304 123, mobil: +420 737 267 244
ivana.ludvikova@ukzuz.cz

Na stránkách ÚKZÚZ naleznete také nová pravidla pro ekologické víno (vinohradnictví), termíny podání prohlášení, kalendář pro vinaře a vinohradníky 2012, certifikace révy.

publikováno 28.4.2012