Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Dyjákovičky

Geologická charakteristika obce: Leží v erozní sníženině Daníže a Haťského potoka. Širší území je vyplněné přes 100 metrů mocným souvrstvím, jež je součástí třetihorní karpatské předhlubně. Jsou to především písky se štěrčíky, jemně zpevněné pískovce a vápnité jíly. Z posledně jmenované horniny se vyrábělo cihlářské zboží v dnes opuštěné cihelně jižně od obce. Surovina se těžila v hliništi se 4 m vysokou dobývací stěnou. Vzácně byly v souvrství nalezeny úlomky lignitového uhlí (je uloženo v geologických sbírkách znojemského muzea).


 

Plocha viničních tratí:                      230,9 ha

Názvy viničních tratí:                      Šác, U sklepů, Ořechový vrch