Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Dokumenty Svazku


Schválený rozpočet svazku Daníž na rok 2019

Vyvěšeno 7.6.2019


Závěrečný účet za rok 2018

Vyvěšeno 7.6.2019


Protokol o schválení účetní závěrky za rok 2018

Vyvěšeno 7.6.2019


Návrh závěrečného účtu SZVO Daníž za rok 2018

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018

Vyvěšeno od 24.4.2019

Sejmuto 28.5.2019


Návrh rozpočtu SZVO Daníž na rok 2019

Vyvěšeno od 24.4.2019

Sejmuto 28.5.2019


Pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2019

Vyvěšeno od 11.12.2018

Sejmuto 28.5.2019


Zápis z valné hromady dne 6.12.2018
Vyvěšeno od 11.12.2018


Rozpočtové změny roku 2018 – Rozpočtové opatření č.3
Vyvěšeno od 5.12.2018

 


Rozpočtové opatření č.2/ 2018
Vyvěšeno od 9.11.2018

 


Zápis rozpočtového opatření č.1
Vyvěšeno 17.9.2018

 


Schválený závěrečný účet SZVO Daníž za rok 2017
Vyvěšeno od 11.06.2018

 


Schválený střednědobý výhled SZVO Daníž na rok 2019 – 2022
Vyvěšeno od 11.06.2018

 


Schválený rozpočet SZVO na rok 2018
Vyvěšeno od 11.06.2018

 


Schválená účetní závěrka SZVO za rok 2017
Vyvěšeno od 11.06.2018

 


Návrh závěrečného účtu SZVO Daníž za rok 2017
Sejmuto 5.6.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Vyvěšeno od 13.5.2018

 


Návrh rozpočtu SZVO Daníž na rok 2018
Vyvěšeno od 13.5.2018
Sejmuto 5.6.2018

 


NÁVRH Střednědobý výhled rozpočtu SZVO Daníž na rok 2019-2022
Vyvěšeno od 13.5.2018
Sejmuto 5.6.2018

 


Opatření rozpočtového provizoria na rok 2018
Vyvěšeno od 23.3.2018

 


Rozpočtové opatření č. 3
Vyvěšeno od 5.1.2018

 


Zápis y jednání předsednictva SZVO Daníž 14.11.2017
Vyvěšeno od 11.12.2017

 


Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018
Vyvěšeno od 11.12.2017

 


Rozpočtové opatření č. 2
Vyvěšeno od 12.9.2017

 


Rozpočtové opatření č.1
Vyvěšeno 24.7.2017

 


Zápis z jednání předsednictva ze dne 16.6.2017

 


Schválený závěrečný účet za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
V040-201612K01
V060-201612K01
V061-201612K01
V062-201612K01
Vyvěšeno 23.6.2017
Schválený rozpočet na rok 2017
Vyvěšeno od 23.6.2017

 


Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016
Návrh záv. účtu Daníž 2016
V040-201612K01
V060-201612K01
V061-201612K01
V062-201612K01
Vyvěšeno od 5.6.2017 do 23.6.2017

 


Návrh rozpočtu svazku na rok 2017
Vyvěšeno od 1.3.2017 do 23.6.2017
Rozpočtové provizorium na rok 2017
Vyvěšeno od 1.3.2017 do 23.6.2017
Rozpočtový výhled na rok 2017 až 2019
Vyvěšeno od 1.3.2017

 


Návrh rozpočtu svazku na rok 2016


Návrh závěrečného účtu Daniž 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 SZVO Daníž
Inventarizační zpráva 2015
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
Rozvaha
Příloha
Vyvěšeno 4.5.2016


Návrh rozpočtu na rok 2015


Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace – kompostéry
Vyvěšeno 12.9.2014


Návrh rozpočtu na rok 2014


Závěrečný účet SZVO Daníž za rok 2013
Návrh závěrečného účtu Daníže
Zpráva auditora
Inventarizační zpráva
Přílohy
Rozvaha
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
vyvěšeno od 30.5.2014


Návrh rozpočtu na rok 2013


Návrh závěrečného účtu SZVO DANÍŽ za rok 2012
Přílohy k závěrečnému účtu za rok 2012
vyvěšeno od 24.4.2013


Závěrečný účet za rok 2011 Svazku Znojemských vinařských obcí „DANÍŽ“
Příloha
Vyúčtování dotace ÚZ
Rozvaha
FIN 2-12M
vyvěšeno 28.5.2012 do 13.6.2012


Závěrečný účet za rok 2009 Svazku Znojemských vinařských obcí „DANÍŽ“


Přehled přijatých dotací na akce Svazku znojemských vinařských obcí Daníž a jejich celkové náklady od r. 2001 do r. 2011


INFORMAČNÍ TABULE k viničním tratím členských obcí Svazku znojemských vinařských obcí DANÍŽ – Návrh ze dne 5.11.2008


Informační tabule o 8 obcích NP Podyjí – rozdělení dotace a pokyny k realizaci – 2008


Program rozvoje venkova – přehled čerpání dotací obcemi svazku – 1999 – 2011