Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Znojmo – Popice

Popická kaple

Kaple Panny Marie Bolestné z roku 1816 postavená obcí po morové epidemii. Kaple v 70. letech 21. století zcela zpustla. Podle dochovaných obrazových materiálů byla v roce 1993 dokončena její rekonstrukce. V kapli se každý měsíc konají poutě.

Kostel sv. Zikmunda

Byl postaven v 70. letech 16. století, jeho věž v roce 1752. Má dva oltáře: hlavní sv. Zikmunda a pobočný Panny Marie Pomocné. Kostel byl opraven v roce 1847, kdy byla také nově pokryta věž.