Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Vítejte v obci Znojmo – Oblekovice

Oblekovice je bývalá obec, v současnosti místní část a katastrální území na jihovýchodě okresního města Znojmo. Rozloha katastru Oblekovic činí v současnosti 9,53 km².

Oblekovice se rozkládají na jihovýchodním okraji Znojma na pravém břehu Dyje. Na severním okraji zástavby Oblekovic se nachází Mlýnský náhon, sloužící původně jako zdroj síly pro zdejší vodní mlýny.

Současné Oblekovice vznikly roku 1950 nebo 1955 spojením obcí Oblekovice, Bohumilice a Nesachleby a dosud došlo k plnému srůstu zástavby Bohumilic a Nesachlebů. Všechny tři původní obce byly původně téměř čistě sudetoněmecké. V rámci Znojma měly až do 31. prosince 1985 všechny tři bývalé obce postavení samostatných místních částí, poté se k 1. lednu 1986 staly Bohumilice a Nesachleby v rámci Znojma součástí místní části Oblekovice.