Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Monitoring tisku

Školáci šli po stopách Napoleona

Znojmo – Chodbami školy se prochází Napoleon Bonaparte, třída se mění v tajnou chemickou laboratoř a u Načeratic se skupinky malých bojovníků snaží orientovat v terénu pomocí dobových map. Děti ze Základní školy JUDr. Mareše se symbolicky vydaly hledat Napoleona.

„Jde o projekt, který předkládal rakouský archeologický institut a města Retz a Znojmo a ve kterém jsou zapojeny také dvě školy. Naše a rakouská v Retzu. Díky němu si připomínáme kulturní a politický odkaz napoleonské doby v rámci dvoustého výročí Bitvy u Znojma,“ vysvětluje ředitel školy Miloslav Hubatka.

Školáci se atraktivním způsobem seznamují s historií a kulturou napoleonské doby. V jedné ze tříd se děti snaží vyrábět neviditelný inkoust a později dešifrují dobové písmo. „Nejblíže ke skutečnosti je inkoust z cibulové šťávy nebo z octa. My však dnes píšeme i pomocí běžného inkoustu,“ informuje učitelka v improvizované písmácké laboratoři.

Jiná třída voní podstatně vábivěji. „Tady se dnes připravují dobová jídla. Menu je kachna na pomerančích, což je takový zlatý hřeb, ale je tam i dobová polévka prostého lidu, kterou si vařili i vojáci v kotlíku na bojišti,“ přibližuje úterní práci v kuchyni školy Hubatka.

Ve škole lze narazit i na originály dobových zbraní. „Archeologický institut nám zapůjčil například prachovnici, jako jakési pojítko s konkrétní dobou,“ informuje ředitel.

Ve škole jsou i originály napoleonových dopisů. „Děti zkouší psát i kurentem, tedy dobovým písmem,“ říká Hubatka.

Závěr projektu je naplánován na září a říjen, kdy vyvrcholí oslavy bitvy u Znojma. „Z celé akce budeme mít k dispozici také didaktický kufr pomůcek a materiálů, které chceme používat k výuce,“ zakončuje Hubatka.

Znojemský deník, 28.4.2009, Dalibor Krutiš


Na Načeratickém kopci by měl být pořádek

Znojmo – Načeratice: Auta ani motorky se na Načeratický kopec už nedostanou. Město umístilo na příjezdové cesty závory a značky zákazu vjezdu motorových vozidel. Lokalita o velikosti 130 hektarů je přírodovědně velice cenným územím. Místo se bohužel stalo neoficiálním motokrosovým areálem bez jakéhokoliv režimu. Motoristé využívali nejenom původní cesty, které obnažili až na skalnaté podloží, ale poškodili i nejvzácnější části území. Někteří lidé sem odhazují odpad, plasty, dokonce i celé díly vozidel. Na nejvíce využívaných příjezdových cestách jsou proto zabudovány závory, celé území sledují strážníci. Opatření přispějí k větší ochraně vzácného území a vyšší bezpečnosti pěších návštěvníků. „Městská policie provádí kontroly Načeratického kopce a pravidelně se jí na tomto místě daří chytit při činu původce černé skládky. Není ale v jejích silách uhlídat tak velký prostor. Protože chceme zajistit větší bezpečí pro pěší návštěvníky, pro které je lokalita především určena, a zároveň zabránit dalšímu znehodnocování území, hledáme další možná řešení,“ uvedl starosta Petr Nezveda. V dohledné době se předpokládá, že tato lokalita bude vyhlášena zvláště chráněným územím, které bude mít svůj plán péče a využití pro případné zájmové aktivity. „ Málokdo ví, že zde rostou některé zvláště chráněné druhy rostlin, jako třeba koniklec velkokvětý, křivatec český, diviznu brunátnou, kavyl Ivanův, chrpu chlumní, lomikámen cibulkatý, smil písečný a další. Pro dva typy velice cenných stanovišť – polopřirozené suché trávníky a plochy křovin na vápnitých podložích a pionýrské vegetace silikátových skal – bylo území Načeratického kopce vymezeno evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy Natura 2000, která v současné době požívá předběžnou ochranu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ zdůraznil vedoucí odboru životního prostředí Jaromír Mička. V minulosti byl prostor využíván armádou jako vojenské cvičiště a docházelo k narušování vegetačního krytu a keřových porostů. Částečná redukce keřů je ale pro některé cenné typy stanovišť do jisté míry nezbytná. Proto se v rámci péče o toto území některé keře likvidují a travnaté plochy spásají ovce.

Znojemský týden, 12/2009, Týden plus, (jm)