Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Želetice

Geologická charakteristika obce

Leží v erozní sníženině Křepičky. Přímo v obci jsou obnaženy sericit chloritické drobové ruly moravika a obsahem vzácných prvků (yttria, zirkonia, berylia a stroncia) mimořádně zajímavé žíly porfyroidů. Pokryvné útvary reprezentují písčité a písčitojílovité polohy sedimentů karpatské předhlubně (levý břeh Křepičky a spraše překrývající rozsáhlejší území na severu a východě katastru).


Plocha viničních tratí:          42,4 ha

Názvy viničních tratí:           Frédy