Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Vrbovec

Pečeť

Vrbovecká obecní pečeť pochází z roku 1806. Tvoří ji mosazný kotouč o průměru 300 mm. Pečetní pole vyplňuje čtvrcený štít v kartuši barokních tvarů, obsahující zemědělské a vinařské symboly (1. pole radlice, 2. pole list kosy, 3. pole vinná réva obtočená kolem kolíku, 4. pole vinařský nůž). Opis majuskulou – SIEGEL.DER.GEMEINDE.IN.URBAU.1806..


Kostel

Farní kostel je zasvěcen Stětí sv. Jana Křtitele. Datum výstavby není známo. Původní stavba byla starobylá, románská. Roku 1747, kdy byl kostel, zničený požárem v roce 1727, přestavován nákladem Louckého kláštera, byl starobylý ráz kostela téměř úplně setřen. Nová stavba byla posvěcena 27. června 1767 olomouckým biskupem hrabětem Hamiltonem. Další přestavby a opravy proběhly koncem 19. století. Na kostele jsou tři zvony, které pocházejí ze 17. a 18. století, nejstarší je z roku 1626. Hřbitov byl původně okolo kostela, r. 1826 byl však zřízen nový za Vrbovcem směrem k Načeraticím. Protože byl malý, byl r. 1832 zřízen nový, nynější hřbitov na východní straně Vrbovce.


Fara

Fara se připomíná již roku 1222, farář se jmenoval Jindřich. V letech 1247 – 1253 farářoval ve Vrbovci Petr, r. 1279 Jindřich, r. 1321 Zdeslav, r 1325 a 1328 Štěpán. Fara zanikla během neklidu v zemi, a kostel ve Vrbovci byl přidělen do Dyjákoviček, při nichž setrval až do r. 1784, kdy byla zřízena lokálie. R. 1803 byla potvrzena samostatná fara pod luckým patronátem. R. 1831 byly do Vrbovce přifařeny Načeratice, zmíněného roku si zřídili samostatnou kuratii. Farní budova byla vystavěna v letech 1787 – 1788. Pamětní kniha farní založena farářem Beranem r. 1784. Matriky se počínají rokem 1765.


Malé pěchotní bunkry

Kolem obce jsou zachovány linie malých pěchotních bunkrů budovaných před 2. světovou válkou.


Ječmeniště

Ječmeniště – Schatzgraben, území, na němž stála bývalá stejnojmenná obec, je nadregionálním biocentrem obsahujícím mimo jiné mandloňovou stráň. Je charakterizováno travinobylinnou vegetací biogeografického významu obsahující zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Pro milovníky dobrého vína Ječmeniště bylo a je pojmem: „Ječmeniště je pověstno znamenitým vínem, které se rodí v trati Lampelberku. V čas vinobraní sjíždějí se tam vinaři a obchodníci vínem ve velikém počtu a platí víno dobře.“


Malý hrádek Lampelberk

ve viniční oblasti Ječmeniště na česko – rakouských hranicích byl zbudován v roce 1860 na nejvyšším pahorku v této lokalitě. Právě z tohoto místa je nejlepší výhled do krajiny. Nachází se zde kulatá věž, pod níž je umístěna bývalá místnost pro hotaře a maštal pro koně. Dnes zde máte možnost nabrat sil, rozhlédnout se do širokého okolí (při dobrých povětrnostních podmínkách můžete vidět Pálavu i vrcholky Alp) a ochutnat dobré víno z produkce zdejších vinic. Cyklistické stezky prochází vinicemi a ústí přímo u hrádku Lampelberk.

Provozní doba: v době prázdnin: So – Ne: 9.30 – 16.30 Počet míst: vyhlídková terasa: 16 míst ve věži: 13 míst sklepení: 20 míst

Možnost objednání soukromého posezení.


Vinařské informační centrum

Vrbovec, sklepní ulička u státní silnice E 59 (směr Znojmo – Vídeň) Nově otevřené centrum s vinotékou, které provozuje společnost Ampelos – Šlechtitelská stanice vinařská Znojmo a.s., zahájilo zkušební provoz v září 2004. Turisté zde mohou ochutnat vzorky z pěti vinařských podniků jižní části znojemské oblasti – Ampelos, Vinařství Waldberk, Vinařství Jiřího Písaře, EKO Hnízdo s.r.o., Jan Vaněk. K dispozici je víc jak šedesát vín ve všech významnějších odrůdách. Vede zde Moravská vinařská stezka (v centru je k dispozici cykloservis).

Doporučujeme tato vína: Ampelos: Cabertnet sauvignon, 2003, pozdní sběr Vinařství Waldberk: Rulandské bílé, 1999, výběr z hroznů Vinařství J. Písaře: Modrý portugal, 2003, jakostní EKO Hnízdo: Pálava, 2001, kabinet

Otevřeno: Po – Ne: 10.00 – 17.00

Kontakt: tel.: + 420 515 230 103, + 420 608 955 272 fax: + 420 515 230 103 e-mail: ampelos@iol.cz internet: www.ampelos.cz