Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Historie obce Vrbovec

Vrbovec byl založen v roce 1137 a jeho původní název byl Vrbov. Prvními obyvateli byli Slované. V roce 1230 se ve Vrbovci usadili němečtí kolonisté z rýnské oblasti, kteří s sebou údajně přinesli vinnou révu. Jméno obce bylo poněmčeno na Vrbau. Němečtí kolonisté vyznávali Lutherovo učení a v obci působili protestantští duchovní. V obci sídlil landrychtář a tak se mohla chlubit mnoha právy a výsadami. V roce 1709 byl povolen obci výčep vína a rokem 1727 započala výstavba vinných sklepů.

Původní kostel v roce 1657 a 1727 vyhořel. Postaven byl znovu v roce 1747 a v roce 1767 byl biskupem hrabětem Hamiltonem vysvěcen. K dalším významným památkám patří kaple, fara a socha sv. Jana Nepomuckého.

Dnes žije ve Vrbovci 891 obyvatel a v osadě Hnízdo 163 obyvatel. V obci je základní škola se 200 žáky, kterou navštěvují i děti z Načeratic, Derflic, Dyjákoviček a Chvalovic, a mateřská škola. Ve zdravotním středisku ordinuje obvodní lékař a dětská lékařka. Samostatnou ordinaci má zubní lékařka. Důležitou funkci v obci plní pošta a dva obchody potravin. Obyvatelé Vrbovce a Hnízda nacházejí zaměstnání ve dvou zemědělských podnicích (Agrodružstvo Vrbovec a EKO Hnízdo) a ve dvou dřevařských závodech. Velká část obyvatel však musí do zaměstnání dojíždět mimo obec. V obci je také několik soukromě hospodařících rolníků, vinařů a dva truhláři. Obec Vrbovec má vlastní zdroj pitné vody, má však nevyhovující vodovodní řad, není vybudována kanalizace a ČOV. Plynofikace byla dokončena v roce 1996.

Na velmi dobré úrovni je sportovní areál s fotbalovým hřištěm na odbíjenou a koupalištěm. Ve výstavbě je tenisový kurt a hřiště na plážovou odbíjenou. K negativním stránkám obce patří působnost četných nočních erotických podniků.

Vrbovec má největší výměru vinohradů a vynikající polohy pro pěstování révy vinné. Především Valdberky, Vinná hora, Nad sklepy, ale i vynikající polohy na Ječmeništi – Lampelberg, Dolina a další. Ze soukromých vinařů největší plochu (19 ha) obhospodařuje pan Michalec, z toho 13,5 ha na Ječmeništi. Velmi známé jsou vrbovecké sklepy v údolí Vrboveckého potoka. Místní vinaři dosahují mnoha ocenění na výstavách vín, některé sklepy lze navštívit a vrbovecká vína ochutnat.