Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Těšetice

Archeologické nálezy

K obci Těšetice se váží i bohaté archeologické nálezy. První výzkumy prováděl v těšetické cihelně v roce 1895 Jaroslav Palliardi (notář z Moravských Budějovic) Objevil v ní ostatky prehistorické osady a pohřebiště se skrčenými kostrami. Byly také nalezeny kosti domácích zvířat, říční škeble, střepiny z nádob a poskrovnu jiné lidské výrobky. Nalezené hrnčířské výrobky pocházejí z doby bronzové. Mezi jinými byly vykopány také některé kamenné nástroje. Palliardi klade pohřebiště do nejstarší doby bronzové – tzv. kultura únětická, asi 1800 před naším letopočtem. Nálezy jsou uloženy v Moravském muzeu v Brně a v Prehistorickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně.

Další archeologické nálezy jsou až novějšího data a prováděl je Prehistorický ústav Masarykovy university v Brně pod vedením universitního profesora Dr. Františka Kalouska a jeho zástupce – asistenta profesora Vladimíra Podhorského, čestného občana Těšetic. Při těchto výzkumech, v letech 1955 – 1960, byly nalezeny zbytky sídliště a pohřebiště lidu zvoncovitých pohárů, z konce mladší doby kamenné (kolem roku 2000 před naším letopočtem), a to u kravína JZD. Na trati „Nad skalami“, kde při zakládání vinohradu rigolační pluh odhalil zbytky velkého pravěkého sídliště, byla objevena rozsáhlá osada a birutuální (kosťové i žárové) pohřebiště lidu ze starší doby železné (tzv. hallštatské, asi 600 – 400 před naším letopočtem).

V letech 1972 – 1976 bylo odkryto v Sutnách u Těšetic – Kyjovic opevněné centrum osady netolických zemědělců s moravskou malovanou keramikou (asi 4000 let před naším letopočtem). Tento opevněný kruhový areál má průměr asi 60 metrů a 4 vchody umístěné podle světových stran. Jde o astronomicky orientovaný objekt, jedinečný svého druhu v Evropě, který měl pravděpodobně kultovní funkci.

K čemu nálezy inspirovaly Těšetické, jsme se dočetli v deníku Rovnost:

V Těšeticích chtějí zřídit archeopark

Vedení Těšetic na Znojemsku již ví, jak pro svou vesnici zvýšit přísun finančních prostředků a s ním i turistický ruch. “ Chceme oživit světoznámé archeologické naleziště a vybudovat na našem katastru repliku neolitické vesnice se skanzenem,“ vypočítal hlavní body regenerace obce Těšetice její starosta Leoš Musil.
Se zmiňovaným projektem vzniku archeoparku, který nemá dosud v rámci Evropské unie obdobu, se ztotožňují i mnozí místní občané. “ Slyšela jsem o tom a nápad s výstavbou modelové pravěké vesnice se mi hodně líbí. Bylo by dobře, kdyby k nám přijíždělo více turistů, kteří by se v obci při té příležitosti také občerstvili a možná i ubytovali. Navíc si myslím, že Těšetice mají návštěvníkovi určitě co nabídnout,“ řekla jedna z těšetických obyvatelek, která se představila jako Simona.

Rovnost – Brněnský deník – 27.5.2005,


Co nabízí okolí Těšetic

V nejbližším okolí Těšetic můžete navštívít další významné obce svazku Daníž – Prosiměřice, Olkesovice, Želetice a Hostěradice.

Prosiměřice
Pokud jste cykloturisté a přijede do Těšetic na kole, po osvěžení a načerpání dalších sil se můžete vypravit do Ivančic a navštívít tam např. Muzeum Vladimíra Menšíka: stačí, když z Prosiměřic zajedete do obce Práče a zde se napojíte na cyklostezku Z Ivančic do Znojma.
Jestli zavítáte do Těšetic na podzim, můžete se zároveň zúčastnit jedinečných akcí konaných v Prosiměřicích: každý rok se zde pořádá setkání cestovatelů a turistů z celé země – Cesty, a každý sudý rok Prosiměřická Jurta – setkání Mongolů žijících v ČR a přátel této překrásné země v srdci daleké Asie. Tyto akce zajišťuje společně s obcí Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda „GLOBE“.
V létě se můžete vykoupat v prosiměřické nádrži (má travnatý břeh, ale betonové dno): platí se zde vstupné; bližší informace získáte na telefonu: 515 271 136.

Oleksovice
Zdejším největším lákadlem je Oleksovický rybník. Hlavní náplní TJ Delfín Oleksovice je Klub vodního lyžování, který zajišťuje vodní vlek pro mládež, závodní a rekreační lyžování na rybníku. Je zde možné také ubytování – v chatách a stanech. K dispozici jsou tenisové a volejbalové kurty. Provozní doba v období duben – říjen: každý den v týdnu „od východu do západu slunce“. Kontakt na provozovatele: 601 504 968.

Želetice
Chcete-li se dozvědět něco zajímavého ze života generála Laudona, zajeďte si do Želetic, které se pyšní trojnásobným titulem Vesnice roku. Nenajdete ji na hlavní cestě, ale musíte kličkovat silničkou v malebném kraji severovýchodně od Znojma. Pokud byste zde chtěli setrvat delší dobu, můžete se ubytovat ve zdejší ubytovně pro 11 osob (tel.: 515 271 322).

Hostěradice
V Hostěradicích má velkou tradici pěstování vína. Vynikající víno dává viniční trať Volné pole, proto byla zařazena i do letošního programu V. putování po vinicích Znojemska, které pořádá spol. Znovín Znojmo a.s. Ochutnat víno můžete např. ve sklepě spol. ZEA Hostěradice.
Také v této obci se můžete ubytovat – v Motelu LIO, občerstvení nabízí 2 místní restaurace.


Koupání v Těšeticích

Koupaliště s restaurací a tenisovými kurty, kde je možné hrát i odbíjenou, je součástí golfového areálu Královská vinice.
Bazén: 25 x 10 m, hloubka 3,5 m, betonové dno; bližší informace na tel.: 515 271 110

 
 
 
 

Těšetická přehradní nádrž

Cca 1,5 km od Těšetic, umístěna v lese