Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Těšetice

Geologická charakteristika obce

Území leží v údolnici Únanovky, na rozhraní tělesa dyjského masivu a oblasti sedimentů karpatské předhlubně. Ve sníženině podél Únanovky jsou uloženy nejmladší písčitohlinité povodňové sedimenty. Na povrchu nejrozšířenějším pokryvem jsou několik metrů mocné spraše se vzácnými nálezy z období mladší doby kamenné. Pod spraší místy k povrchu vystupují polohy štěrkopískových teras. Ještě níž se nachází prachovité jíly a písky eggenburg – ottnangské sedimentace. Biotitické žuly a žíly křemenných dioritů náležející dyjskému masivu vystupují v oblasti lesního komplexu Purkrábka. V opuštěném lomu v údolí Únanovky je plochá tektonická porucha svědčící o horizontálních pohybech (nasouvání) mezi horninovými bloky masivu.


Plocha viničních tratí:                       90,7 ha

Názvy viničních tratí:                        Tři díly, Stará vinice, Nad královskou