Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Vítejte v obci Těšetice

Obec se nachází v Jihomoravském kraji, 9 km od města Znojma na hlavní silnici Znojmo – Moravský Krumlov, v nadmořské výšce 236 m. V obci žije ve 190 trvale obydlených domech 547 obyvatel, z toho 281 mužů a 266 žen. Průměrný věk je 39 let. Stav k 31.12.2011.

Únanovský potok protékající Těšeticemi od západu k východu, dělí obec na část severní – menší a část jižní – větší. Severozápadně nad obcí bylo objeveno a prozkoumáno staré sídliště dávných obyvatel. Jihovýchodně se nachází objekty Pomony a.s. Poslední výběžky Českomoravské vysočiny končí planinou Jevišovickou a u Těšetic přechází v úrodnou rovinu, s nadmořskou výškou 236 metrů.

Těšetice leží na rozhraní útvaru prahorního a mladších třetihor (miocen). Nejvyšší bod v okolí je v lese Purkrábka (na západ) „Deblínek“, který je 355 metrů nad mořem. Lesy jsou západně od Těšetic, většinou smíšené, ale nejsou však v katastru obce. Zde je jen několik akátových hájků, při potoku vrby, olše.