Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Strachotice

Geologická charakteristika obce

Karpatskou předhlubeň zde reprezentují písky, prachovité jíly a štěrky odpovídající na základě nalezených rostlinných a živočišných zbytků stupňům eggenburg – ottnang. V lístkovitě rozpadavých jílech jsou hojné zuhelnatělé zbytky rostlinných pletiv. Rozsáhlé jsou terasové akumulace štěrkopísků a písčitohlinité usazeniny nivy podél toku Dyje.


Plocha viničních tratí:                       167,1 ha

Názvy viničních tratí:                        U kamenů, Terasy, Dívčí vrch, Strachotický vrch