Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Vítejte v obci Strachotice

Sídliště doložené již ve 12. století . Na město povýšeno markhrabětem Karlem privilegiem z 19. 8. 1342, potvrzeno králem Ladislavem 22. 6. 1457. Znovu na žádost louckého opata císař Rudolf II. dne 16. 8. 1591 a zároveň městečku obnovil znak.

Počet obyvatel (k 13.12.2011): Obec Strachotice měla k tomuto dni 1051 obyvatel.
V roce 2011 se přistěhovalo 30 obyvatel, odstěhovalo se 19 obyvatel.

Obec Strachotice je rozdělena na dvě katastrální území, a to na Strachotice a Micmanice.