Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Zvyky a pověsti

Obraz Panny Marie

Tam,  kde  nyní  stojí  kostel,  škola  a  mlýn,  byla  velká louka, kterou obdělávali  poddaní.  Jeden ze sekáčů při odpočinku pod vrbami našel obrázek Panny  Marie. Sekáč vzal  tento  nenadálý dar  jako  výzvu  k postavení kostelíka. Bohužel však neměl žádné peníze. Proto zašel večer do sklepa, aby o  tom  popřemýšlel u vína. Tam užasl podruhé. Sud, který vždy býval plný vína,  najednou vyschnul. Odtrhnul lať, aby se podíval, kam se víno podělo, a ze sudu se začaly hrnout stříbrňáky. Nyní měl peněz dost a mohl si  dovolit  postavit  kostel.

Svědectvím o této události je obraz Panny Marie pod vrbami, umístěný v kostele,  který prý později uzdravil i mnoho nemocných.