Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Slup

Geologická charakteristika obce

Leží v prostoru tzv. jaroslavického příkopu, pokleslé sníženiny v souvrství stratigrafického stupně karpat, který je vyplněný uloženinami spodního badenu. Z vinných sklepů v jižním okolí obce je popsán korelačně cenný profil souvrstvím s typickými zástupci mikrofauny dírkovců a měkkýšů (stratotypová lokalita stupně karpat). Mladší částí pokryvu jsou vápnité spraše s cicváry a písčitohlinité splachy podél Daníže.


Plocha viničních tratí:                       95,5 ha

Názvy viničních tratí:                        U kamenů, Terasy, Dolní vinohrady, Dívčí vrch