Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Historie obce Slup


Slup, dříve zvaná i Čule, německy Zulb, je poprvé zmíněna k roku 1046 v listině padělané ve 12. století. V pravé listině se mluví o Slupi roku 1228. Na městečko byla Slup povýšena teprve v roce 1860.

Na pečetích z roku 1649 je v pečetním poli štít, u jeho spodní části kopeček, z něhož vyrůstají tři lilie: prostřední směřuje kolmo vzhůru, pravá k pravému, levá k levému boku štítu.

Slup – zemědělská a vinařská obec (v roce 1900 s největší rozlohou vinic v okrese).