Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Šatov

Malovaný sklep

Perlou mezi vinnými sklepy znojemské oblasti je tento sklep v Šatově, vyhloubený v pískovci.
Vymaloval ho v letech 1938 – 68 insitními (naivními) malbami jednoruký lidový umělec Maxmilián Apetauer. Uvidíte zde  do písku vyškrábaný a vymalovaný zámek Vranov nad Dyjí, panoráma Hradčan, vídeňskou radnici, portréty významných osobností českých dějin i obyčejné skřítky popíjející víno. Kromě prohlídky je Vám nabízenav tomto „šatovském Louvru“ i ochutnávka moravských vín.

 


Stavební památky

V obci Šatov je řada významných stavebních památek. Kromě kostela a kaple Božího hrobu je to fara z 18. století, řada soch a pozdně renesančních muk, 38 domů (stavby klasicistní a historizující). Za severní zahnutou cestou je řada lisoven s vinnými sklepy, některé architektonicky a konstrukčně velmi hodnotné.

V roce 1995 byla v Šatově vyhlášena venkovská památková zóna zahrnující střed obce, ohraničená na severu tzv. sklepní ulicí, na západě silnicí z Havraníků, na jihu tzv. zimní ulicí a na východě končící u budovy Obecního úřadu.

Soubor tradičních usedlostí, chalup, stodol, lisoven a sklepů v historickém jádru i v mladší chalupnické zástavbě je památkově hodnotný – jejich zachování a rehabilitace je důležitá pro uchování historické a kulturní kontinuity obce, zvláště jejího historického jádra. Pozornost z památkového hlediska zasluhuje i hlavní budova keramičky s dělnickou kolonií a zemědělský dvůr z období historismu konce 19. století.

K objektům zapsaným v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek patří:

 • farní kostel sv. Martina
 • kaple Božího hrobu za kostelem
 • kaple nad obcí
 • fara č. p. 10 na návsi (18. století)
 • sousoší Piety v obci
 • sousoší Nejsvatější Trojice za obcí
 • sousoší sv. Jana Nepomuckého
 • socha Panny Marie na sloupu (morový sloup) u parku
 • socha sv. Floriána
 • socha sv. Šebestiána na sloupu
 • Boží muka nad farou
 • Boží muka u STS
 • barokní objekt naproti staré školy č. p. 79
 • mariánský sloup u hřbitova
 • sousoší Loučení Krista s Pannou Marií u farního kostela
 • sousoší Ukřižovaného s Pannou Marií za domem č. p. 416
 • kříž u nádraží
 • sousoší Piety u silnice do Hnanic
 • zděná poklona v polích severovýchodně od silnice Šatov – Chvalovice
 • Boží muka u sadu jižně od obce
 • Boží muka v polích při ohybu trati ČD

Tradiční akce

Nejznámější akcí je oblastní velikonoční výstava vín a tradiční Šatovské posvícení.


Československé opevnění – bunkry

Šatov pěchotní srub MJ – S 3 Zahrada

Pěchotní srub byl součástí 1./XI. stavební podúseku ŽSV XI Hrušovany nad Jevišovkou. Byl vybetonován 22.–30. 8. 1938, kubatura betonu použitého při jeho stavbě činila 1 450 m3. Teprve v roce 1948 došlo k jeho stavebnímu dokončení, o rok později k osazení nově vyrobených pancéřových zvonů. V roce 1951 byl srub částečně vybaven a v roce 1960 přezbrojen novým pevnostním protitankovým kanónem ráže 85 mm vz. 44/59. Armáda srub udržovala a využívala až do konce roku 1999, kdy došlo k demontáži výzbroje a vyklizení objektu. Ještě téhož roku bylo podáno několik žádostí a předloženy projekty, jejichž cílem bylo objekty těžkého opevnění v oblasti bývalého III. sboru včetně jejich unikátní výbavy zachránit a zpřístupnit veřejnosti (jde o sruby MJ – S 2, 3 a 4 u Šatova, MJ – S 15 a 16 u Hevlína /Dyjákovic/ a MJ – S 29 u Mikulova – Březí). Do druhé poloviny roku 2004 se žádosti vyřešit nepodařilo. Mezitím došlo k opakovanému vykrádání objektů těžkého opevnění na straně jedné a především k odprodeji výzbroje a vnitřní výbavy na straně druhé. Jen část armádou odprodávaného materiálu se podařilo zachránit do muzeí a vojensko-historických expozic. Srub MJ – S 3 bylo možné navštívit příležitostně díky péči Územní vojenské správy Znojmo.

ÚVOZ, ZAHRADA, ZATÁČKA, sruby MJ – S 2, S 3, S 4

Samostatné pěchotní sruby oboustranné dvoukřídlé, II. třída odolnosti

Stručná historie
Pěchotní sruby byly k výstavbě zadány spolu s dalšími objekty 18. května 1938 jako 1./XI. stavební podúsek ŽSV XI Hrušovany nad Jevišovkou. Prvním pracovním dnem na podúseku byl 15. červen 1938, lhůta k provedení stavby byla stanovena na 250 dnů. Podúsek budovala pražská stavební firma Konstruktiva a.s. Celková zadávací částka za 14 objektů podúseku činila 17 998 516,40 Kč. Do září 1938 byly vybetonovány tři objekty podúseku, dalších pět bylo rozestavěno.

Během okupace došlo na všech třech objektech k vytržení střílen hlavních zbraní. V roce 1948 byly všechny tři objekty stavebně dokončeny znojemskou firmou Ing. Růžička a na konci roku 1949 došlo k osazení nově vyrobených pancéřových zvonů. V roce 1951 byly objekty částečně vybaveny. Roku 1959 proběhly úpravy střílen protitankových kanónů a o rok později byly objekty přezbrojeny novým protitankovým kanónem ráže 85 mm vz. 44/59. Armáda objekty udržovala a využívala až do konce roku 1999, kdy došlo k demontáži výzbroje a jejich vyklizení.

Základní taktické a technické parametry
Pěchotní srub MJ – S 2 „Úvoz“ je oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl vybetonován 5. až 13. srpna 1938. Množství betonové směsi použité při stavbě srubu činilo 1 450 m3. Původní výzbroj srubu by po jeho dokončení tvořily dva protitankové kanóny spřažené s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů a šest lehkých kulometů. Nové kanóny ráže 85 mm nebyly spřaženy s kulometem, jinak výzbroj včetně počtu i vzorů kulometů a lafet zůstala shodná až do roku 1999. Na objektu jsou osazeny dva pancéřové pěchotní zvony. Původní osádku by tvořilo 35 vojáků, v letech 1960 až 1999 se počítalo s 28 vojáky.

Pěchotní srub MJ – S 3 „Zahrada“ je po stavební stránce i svojí výzbrojí a osudem naprosto shodný se srubem MJ – S2. Byl vybetonován 22. až 30. srpna 1938.

Pěchotní srub MJ – S 4 „Zatáčka“ je oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl vybetonován 12. až 17. září 1938. Množství betonové směsi použité při stavbě srubu činilo 1 430 m3. Původní výzbroj srubu by po jeho dokončení tvořily dva protitankové kanóny spřažené s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů a šest lehkých kulometů. Nové kanóny ráže 85 mm nebyly spřaženy s kulometem, jinak výzbroj včetně počtu i vzorů kulometů a lafet zůstala shodná až do roku 1999. Na objektu jsou osazeny dva pancéřové pěchotní zvony. Původní osádku by tvořilo 37 vojáků, v letech 1960 až 1999 se počítalo s 28 vojáky.

Provozní doba
Od června 2005 je pro veřejnost otevřen pěchotní srub MJ – S 3 „Zahrada“, ležící na jižním okraji obce. Tento objekt je první ze šesti velkých pevností, které se podařilo na jižní Moravě veřejnosti zpřístupnit a zřejmě je na další dobu také poslední.

Naučná stezka
Kromě objektu MJ – S 3 „Zahrada“ se v Šatově zřizuje naučná stezka s informačními panely. Povede kolem dalšího pěchotního srubu MJ – S 2 „Úvoz“, kolem lehkých objektů vzor 37 (řopíků) číslo 2121 (provozovatelem této pevnůstky je Vojensko-historická jednotka Hraničářský prapor 3), 2120, 2113, 2114, 2307 … a místních památek, jako je například unikátní Malovaný sklep.

Provozovatel
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Klubem historického vojenství Brno.

Provozní doba v roce 2005
V červnu, září a říjnu o víkendech a ve státní svátky, v červenci a srpnu denně, mimo pondělků. Vstupy do srubu v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin. Návštěvu mimo stanovenou dobu lze pro skupiny nad 10 osob objednat – viz kontakt.
Kontakt na správce
Jiří Špinar – tel.: 721 332 474; E-mail: jirispin@volny.cz

Další informace najdete na internetu
www.armyfort.com – část Infocentrum, nebo www.technicalmuseum.cz případně www.sweb.cz/khvbrno/

Zájemcům o další informace doporučujeme publikaci Utajené pevnosti – Československé opevnění z let 1935–1938 na jižní Moravě. Podrobnosti o knize a další informace o pevnostních muzeích v ČR najdete na internetových stránkách: www.armyfort.com – Infocentrum. Na těchto stránkách je rozsáhlý blok informací o muzeích čs. opevnění na jižní Moravě. Průběžně se doplňuje a aktualizuje. Zde jsou k dispozici rovněž odkazy na internetové stránky dalších pevnostních muzeí, pokud existují.


Popis fotografií:
foto č. 1: Dobově uniformovaná skupinka průvodců
foto č. 2: Detail levého pancéřového pěchotního zvonu srubu MJ – S 3 „Zahrada“
foto č. 3: Pohled na levé ochranné křídlo a pancéřový pěchotní zvon srubu MJ – S 3 „Zahrada“
foto č. 4: Levý pancéřový pěchotní zvon srubu MJ – S2 „Úvoz“ a v pozadí střed obce Šatov
foto č. 5: Levá strana pěchotního srubu MJ – S3 “
foto č. 6: Vzácný pohled na na pevnostní protitankový kanón VZ. 44/59 (mírová poloha) – v době, kdy byly ještě sruby využívány AČR
(foto J. Špinar)