Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Naučná stezka v obci Šatov

Naučná stezka za historií, vínem a opevněním Šatova

Celková délka cca 4,5 km, 16 informačních tabulí. Trasa vede po jižním okraji, středem a severní částí obce.

Areál československého opevnění Šatov – zastávky 1, 2, 4, 5 a 8

Pěchotní srub MJ – S 3 „Zahrada“ je jedním ze šesti velkých pevnostních objektů vybudovaných na jižní Moravě na konci třicátých let minulého století. Železobetonový srub využívaný armádou až do roku 1999 je vybaven speciální pevnostní výzbrojí a výstrojí. Jako jediný z jihomoravských pěchotních srubů je zpřístupněn veřejnosti. Představuje unikátní historickou, technickou a vojenskou památku.

 

Otevírací doba: květen, červen, září a říjen: sobota, neděle a státní svátky 9.00–17.00 hod. červenec a srpen: úterý–neděle 9.00–17.00 hod.

Kontakt: Jiří Špinar – tel.: 602 265 150; e-mail: jirispin@volny.cz

Objekty lehkého opevnění vz. 37 – tvz. řopíky jsou nejpočetnějšími pevnostními stavbami na jižní Moravě. Při procházce naučnou stezkou můžete shlédnout exteriéry čtyř lehkých objektů vz. 37 zařazených do Areálu československého opevnění Šatov. Příležitostně je možné navštívit dva vybavené objekty.

Pěchotní srub MJ – S2 „Úvoz“ – je druhou velkou pevností tvořící součást Areálu československého opevnění Šatov. Srub není přístupný, je však možné prohlédnout si jeho exteriér.


Zastávky 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Dominantou obce je ve svém jádru pozdně gotický (z 15. století) farní kostel sv. Martina vytvářející typickou siluetu Šatova již od roku 1851, kdy byla věž přestavěna do dnešní podoby.

Pozdněbarokní monumentálníbudova fary patří mezi nejvýznamnější šatovské stavby. Fasáda je opatřena slunečními hodinami a nápisem informujícím o pobytu císaře Karla VI. V okolí i v obci samé se nachází nezvykle velké množství vzácných církevních sousoší, z nichž nejstarší je z roku 1627.

Historicky cenné jsou také některé dochované typické šatovské domy ve středu obce.


Malovaný sklep je jednou z nejzajímavějších součástí stezky. Naivní malby na stěnách sklepa vyhloubeného v pískovci představují unikátní vinařskou památku v evropském měřítku.

Otevírací doba: červen, červenec a srpen každý den od 10.00–18.00 hod. Mimo sezonu po dohodě na telefonu se správcem 721 754 548

   

Moravský sklípek a naučná vinice starých odrůd, sklepní ulice

Ve sklepní uličce najdete mnoho původních vinařských staveb, z nichž některé jsou datovány až do období renesance! Nachází se zde Moravský sklípek s výbornou kuchyní a širokou nabídkou vín firmy Znovín Znojmo, s labyrintem chodeb 300 let starého sklepa s privátními boxy. Najdete zde také naučnou vinici s devatenácti starými – dříve pěstovanými odrůdami révy vinné.

Otevírací doba: celoročně, úterý – sobota: 11.00–22.00 hod; neděle: 11.00–20.00 hod.


Naučnou stezku připravili: členové Klubu historického vojenství Brno a Technické muzeum v Brně ve spolupráci s obcí Šatov a vinařskou firmou Znovín Znojmo, a.s.