Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Zprávy z akcí v Prosiměřicích

6. Prosiměřická Jurta

V sobotu 5. června 2004 proběhla v Prosiměřicích u Znojma zajímavá a tradiční akce nazvaná 6. Prosiměřická Jurta – setkání Mongolů žijících v ČR a přátel této překrásné země v srdci daleké Asie. I přes nepřízeň počasí a pivní slavnosti ve Znojmě, se sjelo do Prosiměřic téměř 150 Mongolů z různých koutů naší republiky. Dokonce několik z nich přijelo i ze sousedního Rakouska a Slovenska a nejméně stovka místních obyvatel i návštěvníků z okolí.

V průběhu setkání se dostavili vzácní hosté, velvyslanec Mongolské republiky v České a Slovenské republice pan Odondbátar společně s konzulem velvyslanectví panem Onortegšem s rodinou. Velkou poctou pro organizátory byla přítomnost právě pana velvyslance, který odložil služební odlet do Mongolska jen proto, aby navštívil naši akci Jurtu 2004. Pan velvyslanec nebyl v Prosiměřicích poprvé, v minulosti tu byl již dvakrát ve funkci obchodního rady velvyslanectví. O průběhu celého setkání, ale i o organizátorech se vyslovil velmi pochvalně a s nadšením. Mimo jiné řekl, že nejlepší a nejkvalitnější setkání Mongolů je bezesporu u nás v Prosiměřicích. Protože umí dobře česky, je absolventem Právnické fakulty KU v Praze, spontánně hovořil s mnoha návštěvníky setkání nejen mongolsky, ale i výbornou češtinou. Během odpoledne uspořádal pan velvyslanec pracovní poradu se zástupci Mongolů žijících v různých místech ČR. Tématem bylo založení nějaké společné organizace sdružující Mongoly, která by pomáhala jednotlivcům řešit jejich případné problémy a pomoc v jednání s úřady i v integraci do naší společnosti.

Setkání zahájil u originální pastevecké jurty starosta obce Jan Kuřitka a předseda Společnosti přátel Mongolska v Praze, čestný člen klubu H+Z GLOBE, pan PhDr. Jiří Šíma, DrSc. Poté se slova ujali žáci Základní školy v Prosiměřicích pod vedením paní učitelky H. Kolářové a zazpívali několik písniček. Na oplátku skupina děvčat z Mongolska zazpívala své lidové písničky. Po malém kulturním programu následovala prohlídka pasteveckého obydlí jurty a odborníci odpovídali na mnohé otázky týkající se Mongolska, přírody i života lidí. Velkou atrakcí pro děti byla projížďka rikšou, dovezenou z Ulánbátaru, ale pocházející z Číny. Cyklistického závodu žáků o „Pohár starosty obce“ se zúčastnilo 18 mladých závodníků a vítězem se stal žák 8. b třídy ze ZŠ v Prosiměřicích Milan Čada. O dokonalou organizaci celého závodu, který proběhl v dešti, se zasloužila paní učitelka J. Bartošová a policisté z místního oddělení. Malé děti s maminkami soutěžily v různých dovednostech a atrakcích, jež připravily místní ženy pod vedením paní M. Bíbrové. A protože jsme vinařskou obcí, uspořádali organizátoři pro vzácné hosty společnou degustaci 15 vzorků vín místních vinařů i vinařů našeho okolí.

Večer u velkého táboráku, který zapálili společně starosta J. Kuřitka s dr. Šímou, se zpívaly písně, tančilo se a později i opékaly špekáčky. V sousední vinárně hrála hudba k tanci.
Kolegové ze Společnosti přátel Mongolska, Klub cestovatelů Hanzelky a Zikmunda Globe společně s Obecním úřadem a Základní školou i místními spolky dokázali uspořádat velmi zajímavý, zábavný i poučný víkend. Díky patří všem, co přiložili ruku k dílu. Rozhodně se mohou naši občané těšit na příští setkání přátel Mongolska v Prosiměřicích a již dnes připravují organizátoři některé změny a překvapení.

Ing. Jaroslav Hladík, 6.6.2004


Cesty 2004

O uplynulém víkendu se do Prosiměřic sjeli cestovatelé a turisté z celé zeměCesty 2004, jak se již sedmnáctý ročník Mezinárodního setkání cestovatelů jmenoval, přilákal na tři sta nadšenců, aby se vzájemně informovali o svých mnohdy dobrodružných výpravách do všech koutů světa. Nechyběl ani legendární Miroslav Zikmund, který spolu s neméně slavným Jiřím Hanzelkou, jenž zemřel minulý rok, procestoval v druhé polovině 20. století na vozech Tatra takřka celý svět.

Miroslav Zikmund předal v Prosiměřicích již tradičně jednu ze tří cen, které se na setkání udílejí. Spolu se zástupci prestižního magazínu Koktejl a Klubu cestovatelů H+Z Globe tak ocenil nejlepší ze zhruba dvaceti přednášek, které letos v prosiměřickém kulturním domě zazněly. Podle jednoho z organizátorů akce Jaromíra Poláka je trendem do budoucna přilákat mladé cestovatele na atraktivní přednášky. Již letos se tak bylo možno zúčastnit například semináře o bezpečnosti při vysokohorské turistice a extrémních sportech. Odborníci hovořili o skialpinismu na Kamčatce, o prvosjezdech ze sopek či lyžování v Iránu. „V dnešní době se totiž mnoho mladých cestovatelů nespokojí jen s vyfocením mešity, ale chtějí svět vnímat prostřednictvím sportů, často adrenalinových,“ popsal Polák.

Cenu magazínu Koktejl dostal za svoji přednášku Bronislav Mikulášek ze Znojma, cenu World Heritage udělila porota Saše Ryvolové za přednášku Guatemala křesťanská nekřesťanská a cenu Klubu cestovatelů H+Z Globe si letos odnesl přírodovědec a zoolog Vladimír Lemberk. Jeho příspěvek se týkal tropických pralesů Indonésie.

1.listopadu 2004, Znojemský týden, (vsm)