Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Oleksovice

Radnice

byla zbudována již roku 1338, ale protože roku 1832 shořela stará budova, byla vystavěna nová jednopatrová radnice, a to ještě téhož roku.


Farní kostel

je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Připomíná se již roku 1220. Presbytář je starobylý, loď je novější: roku 1576 byla přestavována nákladem louckého opata Freytaga. V kostele jsou tři oltáře: hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie s obrazem od Josefa Winterhaltra, dva vedlejší s obrazy sv. Norberta a sv. Josefa.
Ke kostelu těsně přiléhá hřbitov, na němž se nachází stará kulatá kostnice vystavěná v románském slohu. Za staré doby v ní býval o Velikonocích stavěn Boží hrob.


Fara

se připomíná již roku 1220. Opatství Loucké zbudovalo roku 1776 nynější úhlednou faru s příslušnými hospodářskými staveními.

Sochy:

Socha Nejsvětější Trojice

Socha sv. Floriana

Socha sv. Jana Nepomuckého


Oleksovický rybník