Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Olbramovice

Farní kostel sv. Jakuba Staršího

Letopočet ve věži udává rok 1564, snad rok dostavby kostela, který je postaven ve stylu pozdní gotiky. Dvoulodní stavba na dvou mohutných kamenných sloupech s křížovou klenbou je zakončena erby Pánů z Lipé. Ve věži byly 3 zvony, které Němci za 2. světové války odvezli k roztavení. Vrátil se pouze největší z nich (z roku 1723).

Radnice

Byla postavena v renesančním slohu ve druhé třetině 16. století za Pánů z Mírova: nad vchodem u schodiště je umístěn jejich znak – lovecký oštěp.

Římskokatolická fara

Barokní stavba z druhé poloviny 17. století (fara stávala v obci již v polovině 13. století, roku 1758 však vyhořela i s hospodářskými budovami).

Boží muka

Pozdě gotická boží muka z 16. století umístěná před kostelem, s vinařskými symboly na podstavci (vinařský kosíř a rýč). Hodnotná kamenická práce z roku 1518.

Umístěná u silnice na Moravský Krumlov, z 1. čtvrtiny 16. století. Nacházelo se zde popraviště (obec získala hrdelní právo v roce 1440, hrdelní soud platil v Olbramovicích až do roku 1729).

Kamenný kříž v Želovicích z roku 1759.

Sochy:

Socha sv. Jana Nepomuckého stojící na náměstí. Jde o sousoší s dvěma andělíčky (1720).

Socha sv. Panny Marie s dítětem – barokní sloup s kopií sochy stojící před radnicí (originál sochy je umístěn v kostele).

Kalvárie

Jde o kopeček asi 7 m vysoký. Podle místní pověsti prý vznikl tak, že vojáci nanosili v čepicích hlínu na hrob svého padlého generála ve Třicetileté válce. Na temeni kopce byl roku 1895 postaven kříž a k němu severozápadním směrem umístěné kamenné schody.

Roku 1959 zde sondy zjistily trojí postupné osídlení: ze starší doby železné (6. st.před n. l.), z mladé římsko – barbarské doby (3. – 4. stol.), pozůstatky tvrze z 13. století.

František Sušil

V roce 1827 přichází do obce jako do svého prvého působiště významný vlastenecký kněz, sběratel lidových písní, pan František Sušil. Působil zde 8 let.

František Sušil byl přední národní buditel, sběratel moravských lidových písní, překladatel, myslitel, básník a theologický badatel. Jeho „Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými“ se staly vzorem jeho následovníků. Vrchol jeho překladatelské činnosti představuje překlad a výklad „Nového zákona“. Svou tvorbou inspiroval k mohutným skladbám i skladatele Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.