Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Olbramovice

Geologická charakteristika obce

Katastr obce vystupuje z nízko položených rovin karpatské předhlubně na východě až do vrcholové části hřbetu Leskouna tvořeného biotitickými granodiority brněnského masivu, který je okrajovou jednotkou krystalinika Českého masivu. Z mineralogického hlediska jsou z místních kamenolomů známé nálezy molybdenitu (MoS2), fluoritu (CaF2) a skalní kůže (palygorskitu). Východní svahy Leskouna pokrývají návějě vápnitých spraší s cicváry.Plocha viničních tratí
:                       231,2 ha


Názvy viničních tratí
:                        Olbramovická hora, Leskoun, Na vyhlídce, Vinohrady