Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Zvyky a pověsti

Zvyky a obyčeje v Kuchařovicích

Od pradávna se v obci slavívalo posvícení (o sv. Václavu) a masopust. Slavnosti vždy trvaly 3 dny a byly velmi hlučné. Při masopustu se děvčata „vyplácela“. Hoši je posadili okolo dlouhé tabule, každá z děvčat před sebou měla 2 talíře poklopené na sebe. Na spodní talíř pak položila každá z děvčat libovolný obnos (začátkem 20. stol. to bývalo 6 až 15 korun). Pak zahrála hudba, hoši vzali děvčata k tanci a „hóřad“ (tj. starosta a radní) zatím spisoval, co která z děvčat dala. Ta, která dala nejvíce, dostala hedvábný šátek a byla určena za „stárkovou“ pro příští posvícení.

Až do r. 1898 držívali masopust také školáci. Nezřídka v některém domě při harmonice nebo houslích tančívali jako dospělí také tři dny a samozřejmostí při tom bylo i požívání alkoholických nápojů. Obecní kronikář s pohoršením poznamenává, že „matky tančících uléváků přihlížely s pýchou na svoje miláčky“. Vrcholem bylo, když dva žáci s litrovou lahví vína přišli v roce 1898 zavdat řídícímu učiteli s žádostí, aby jim dovolil, stejně jako v ostatních letech, „držet masopust“. Starý řídící, František Podivínský, by i svolil, ale proti se postavil podučitel František Poláček a způsobil, že žáci toho roku a potom už žádný další rok masopust nedrželi.