Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

Památky a zajímavosti v obci Kuchařovice

Kaple sv. Floriána v Kuchařovicích

Základní kámen k výstavbě obecní kaple byl položen 14. září 1931. Kaple byla vystavěna na místě staré zvonice, která byla pro chatrnost stržena.
Jedná se o zděnou stavbu ve středu obce, postavenou stavitelem Sovou, s jednadvacet metrů vysokou věží a dvěma zvony. Tato kaple byla za hojné účasti místních obyvatel i obyvatel z okolních obcí vysvěcena 4. září 1932.

První oltář vyrobila dílna pro kostelní práce firmy Klimt ze Znojma. K vnitřní výzdobě přispěli mnozí občané zakoupením různých obrazů a soch. Počátkem roku 1936 zakoupila obec do kaple harmonium.

Dva zvony, jeden z roku 1928 a druhý z roku 1931, které byly původně zavěšeny na věži kaple, musely být v době Druhé světové války odevzdány. Po válce byl do kaple dodán už jen jeden zvon. Nové dva zvony byly pořízeny až v roce 1993. V neděli 9. května 1993 odpoledne byly slavnostně vysvěceny a poté jeřábem zavěšeny do věže.


Meteorologická stanice

Několik zajímavostí z 55leté existence meteorologické stanice v Kuchařovicích  (v provozu od.1.3.1952):

 • Nejteplejší rok s průměrnou teplotou 10,1°C byl rok 2000
 • Nejchladnější rok s průměrnou teplotou 7,1°C byl rok1996
 • Nejteplejšími měsíci byly srpny roku1992 a 2003 s průměrnou teplotou 23.2°C
 • Maximální teplota byla naměřena v srpnu 2003, a to 38°C
 • Minimální teplota -25°C byla naměřena v únoru 1956
 • Nejteplejší leden byl v roce 2007, kdy teplota přesáhla 16°C
 • Nejteplejší zaznamenaná zima je zima 2006 – 7
 • Nejvíc srážek spadlo v červenci 1997, a to 206 mm
 • Nejméně srážek spadlo v lednu 1990 a únoru 1998 – pouze 1 mm
 • Nejvyšší sněhová pokrývka byla zaznamenána v únoru 1963 – 80 cm
 • Nejdéle sníh vydržel v zimě 1962 – 63: 113 dnů
 • Maximální rychlost větru  48m/s, tj.173km/h, byla zaznamenána v listopadu 1984

Automatizaci neunikla ani meteorologie. Nasazení výpočetní  techniky, využívání radarů, družic znamená přesnější předpověď počasí. Do roku 1999 měla kuchařovická meteorologická stanice pět pracovníků, kteří se střídali v nepřetržitém provozu. Dnes zde pracují tři lidé a dá se předpokládat, že ani tento počet není konečný stav. V nejstarších dobách se veškeré hodnoty odečítaly z přístrojů a předávaly do centra vysílačkou. Od osmdesátých let se výsledky měření předávaly pomocí dálnopisu, nyní slouží ke komunikaci internet. V současné době se většina hodnot meteorologických prvků měří automaticky. Elektronická čidla  předávají údaje počítači, který je zpracovává, a na pracovníkovi zůstává dodat některé informace, které ještě elektronické přístroje nedokáží zjistit, jako třeba tvary mraků či to, zda je sněhová pokrývka rovnoměrná či zda se tvoří v okolí stanice závěje. Donedávna zjišťovali meteorologové viditelnost podle objektů v krajině, na které dohlédli. V současné době převzal tuto funkci laserový měřič, který dá přesnou informaci o dohlednosti až do dvaceti kilometrů. Rovněž na principu laseru pracuje měřič výšky oblačnosti, a to až do výšky 7 km.

Současná prostorová kapacita meteorologické stanice v Kuchařovicích je poněkud předimenzovaná. Byla totiž postavena jako vojenský objekt s posádkou o složení  velitel stanice, dva meteorologové, kuchař a psovod. Dnes je pracovník v kuchařské meteorologické stanici úplně sám. Vlastně ne tak úplně. Společníka mu venku stále dělá služební pes.

5.3.2007, dle informací meteorologické stanice