Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Kuchařovice

Geologická charakteristika obce:

Geologickou stavbu charakterizují rozsáhlé štěrkopískové terasy položené nad údolnicí Dobšického potoka a Lesky, v úrovni asi 110 m nad hladinou Dyje. V jejich podloží jsou místy zachovány písčité a písčitojílovité vrstvy karpatské sedimentace (stupně eggenburg – ottnang). Ještě níž leží kaolinické zvětraliny a pod nimi žuly dyjského masivu. Větrnou a vodní erozí byla svrchní část profilu na výše položených místech zbavena jemných půdních součástí a rozsáhlé plochy jsou proto pokryté jen samými valouny křemene a hornin z okolí (tzv. kamenná dlažba). Kuchařovice, podobně jako nedaleké Suchohrdly, proslavil nálezy vltavínů pan Rudolf Rychlík. Spolu s vltavíny lze ve štěrcích hledat valounky křišťálu, záhnědy nebo úlomky prokřemenělých dřev.

Plocha viničních tratí: 36,3 ha

Názvy viničních tratí: Kásperek, Pod Křížem, U Božích muk