Dobrovolný svazek znojemských vinařkých obcí

Languages

O vinařství v obci Jaroslavice

Geologická charakteristika obce:

Území je budováno mořskými sedimentárními jednotkami karpatské předhlubně. Jejich celková mocnost v okolí obce je asi 500 m. K povrchu z nich vystupují vrstevnaté vápnité jíly s polohami vápnitých písků a štěrků, jenž náležejí stupni karpat. Přístupné jsou ve vinných sklepech na úbočí Zámeckého vrchu a ve spodní části 6 m mocného sprašového profilu v cihelně na jihozápadním okraji obce. Cenný paleontologický materiál z odkryvů je ve sbírkách znojemského muzea. Menší akumulace vápnitých spraší s cicváry jsou i na jiných svazích Zámeckého vrchu, který je dominantou krajiny s velkou rybniční plochou. V jejím sedimentačním prostoru jsou uchovány jezerní sedimenty a i dnes zde dochází k ukládání nejmladších kvartérních povodňových sedimentů. Podél Dyje a Daníže se dochovalo několik štěrkopískových teras.

Plocha viničních tratí:                       206,0 ha

Názvy viničních tratí:                        Na zámku, Na vinicích

Archiv vín

Nejstarší archiv vín v naší zemi, kde můžete ochutnat červená vína z místní produkce (archiv patří společnosti ZNOVÍN Znojmo a.s. se sídlem v Šatově). Je umístěn na zámku v Jaroslavicích.

Jaroslavické seznamy raritou

Jaroslavice: Petra Švachová si na závěr dubna nic neplánuje. Každý rok totiž připravuje ručně psané seznamy vín pro výstavu v Jaroslavicích, která se touto raritou může pochlubit jako snad jediná na Znojemsku.

„Dříve byly psané seznamy součástí každé výstavy, ale nyní, kdy se připravují katalogy, organizátoři od vyvěšených seznamů upustili,“ vysvětluje sklepmistr jaroslavického sklepa Znovínu Ladislav Mikulenčák.

Seznamy na jaroslavickou výstavu nikdo nechtěl psát, jedná se o mnoho práce. „První jsem připravila asi v roce 1992. Jak se o mně organizátoři dozvěděli, to nevím. V tu dobu jsem psala diplomy, takže to mohlo být touto cestou,“ domnívá se Petra Švachová. „Slíbili mi nějaké peníze, a který student je nepotřebuje? Tak jsem kývla, aniž bych přesně věděla, do čeho jdu. První rok mi napsání seznamů trvalo dva týdny, dnes stačí dva víkendy, i když vzorků přibylo. Dříve jich byly tak tři stovky, dnes skoro pět set. Písmenka jsou poloviční než v začátcích,“ vzpomíná Petra Švachová.

Jak vypadá příprava seznamů? Nejdříve se slepí balicí papíry tak, aby vznikly tři plachty o velikosti 3,3×1,2 metru. Podle počtu vzorků se na ně narýsují řádky a začne se psát. Letos spotřebovalo dvanáct černých, pět červených a po třech zelených a modrých fixech.

Ručně psaný seznam nepovažuje L. Mikulenčák za přežitek. „Každý zájemce o víno obvykle hledá v katalogu, a pak jde k pultu. Později jsou některé vzorky vypité, a tak obsluha požadované hledá zbytečně. Když se ze sezamu vypité vzorky pravidelně škrtají, zná každý aktuální situaci, což urychluje nalévání.“

Znojemsko, 20/2005, (-eis-)